Betaal ik inkomstenbelasting over een erfenis? - vaarwel.nl
Betaal ik inkomstenbelasting over een erfenis?

Betaal ik inkomstenbelasting over een erfenis?

Ik ontvang een erfenis. Betaal ik hier inkomstenbelasting over?

Nee, een erfenis wordt niet beschouwd als inkomen. Een erfenis behoort wel tot jouw vermogen, dus uiteindelijk zou het kunnen dat je langs die weg daar inkomstenbelasting over betaalt.

Betaal ik belasting over een erfenis?

Ja, als je een erfenis ontvangt, betaal je hier erfbelasting over. Voor de erfbelasting geldt een vrijstelling. Dat is het gedeelte waar je geen erfbelasting over betaalt. Je geeft de erfenis dus niet op als inkomsten bij de belastingaangifte, maar doet hiervoor een aparte aangifte, de aangifte erfbelasting.

De erfenis komt eventueel wel bij jouw vermogen. Dat is box 3. Voor box 3 geldt ook een vrijstelling. Komt jouw vermogen boven deze vrijstelling, dan betaal je daar inkomstenbelasting over. Als jij dus een grote erfenis ontvangt, en laat het bedrag op jouw rekening staan, ga je daar uiteindelijk ook inkomstenbelasting over betalen.

inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betalen

Bij de aangifte inkomstenbelasting geef je op wat jouw inkomen is en wat jouw vermogen is. Daar kan dus ook een erfenis bij zitten, of een vordering op een erfenis. Had je hier nog geen erfbelasting over afgedragen, dan trek je dat van jouw aangifte inkomstenbelasting af.

Ook een vordering op een onverdeelde erfenis is jouw bezit. Als de verdeling of uitbetaling lang op zich laat wachten kan dit nadelig uitpakken. Stel er zit een dure woning in de nalatenschap. Dan ga je de vordering op de onverdeelde nalatenschap opvoeren in Box 3. Het kan nu zijn dat je belasting moet gaan betalen terwijl je daar niet de liquide middelen bij voorhanden hebt.

Voorbeeld

Jouw vader is in november 2022 overleden. De verdeling zal waarschijnlijk pas in 2023 plaatsvinden.

– Aangifte inkomstenbelasting over 2022: in dit jaar hoef je de erfenis nog niet op te nemen bij jouw aangifte. Omdat op 1 januari 2022 het vermogen nog bij jouw vader was.

– Aangifte inkomstenbelasting over 2023: in 2023 moet je het onverdeelde deel wel opnemen in box 3. Dus ook als je nog niets hebt ontvangen. De erfbelasting mag hiervan worden afgetrokken. Jij bezit namelijk een vordering op de nalatenschap.

– Aangifte inkomstenbelasting over 2024: als de erfenis is verdeeld, moet je jouw deel van de erfenis meenemen bij de aangifte inkomstenbelasting. Als de erfbelasting dan al betaald is, kun je die niet meer aftrekken.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de inkomstenbelasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.