de inkomstenbelasting - vaarwel.nl

de inkomstenbelasting

In het laatste jaar moet een overledene nog inkomstenbelasting aangeven. Dat is nodig omdat in dat jaar de inkomsten en uitgaven verschillend zijn van die over een geheel jaar.

Lees alles over de inkomstenbelasting

  • Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet

    Laatste aangifte inkomstenbelasting F-biljet Eén van de zaken die nabestaanden van de overledene moeten regelen, is de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van overlijden. In dat lopende jaar zijn namelijk inkomsten en aftrekposten. Dit is alleen niet zo in de uitzonderlijke situatie dat iemand exact op 31 december is overleden. Voor die laatste aangifte kunnen

  • De overlijdensuitkering van werkgever of instantie

    Meld het overlijden Allereerst moet je de werkgever informeren over het overlijden van de werknemer. Het is voor de werkgever van belang om de overlijdensdatum te weten zodat er een juiste eindafrekening kan komen. De eindafrekening Als iemand overlijdt stopt een eventuele arbeidsovereenkomst. Op dat moment moet er een eindafrekening komen. Die omvat een reeks

  • Betaal ik inkomstenbelasting over een erfenis?

    Betaal ik belasting over een erfenis? Ja, als je een erfenis ontvangt, betaal je hier erfbelasting over. Voor de erfbelasting geldt een vrijstelling. Dat is het gedeelte waar je geen erfbelasting over betaalt. Je geeft de erfenis dus niet op als inkomsten bij de belastingaangifte, maar doet hiervoor een aparte aangifte, de aangifte erfbelasting. De