Wie moet de erfbelasting betalen? - vaarwel.nl
Wie moet de erfbelasting betalen?

Wie moet de erfbelasting betalen?

Wie moet de erfbelasting betalen?

De erfgenamen betalen de erfbelasting. Dit is anders als er een legaat wordt verkregen vrij van recht of als er sprake is van de wettelijke verdeling.

Erfbelasting betalen

De aangifte erfbelasting wordt gedaan door de erfgenamen. Als er een executeur is benoemd doet de executeur de aangifte. Als de aangifte erfbelasting is ingediend, zal de Belastingdienst in een aanslag vaststellen hoe hoog de erfbelasting zal zijn. Maar wie betaalt de erfbelasting?

Lees hier wie de aangifte erfbelasting moet indienen.

Wie ontvangt de aanslag?

erfbelasting betalen

Degene die de aangifte erfbelasting indient, kan aangeven wie de aanslag ontvangt. De Belastingdienst geeft 3 opties:

  • De contactpersoon, die betaalt dan de aanslagen erfbelasting en verrekent dat met de erfenis.
  • Iedere erfgenaam, ieder van hen betaalt dan voor zichzelf de erfbelasting.
  • De executeur, die betaalt dan de aanslagen erfbelasting.

Wie betaalt?

De erfgenaam is de belastingplichtige voor de erfbelasting. Dus, de erfgenaam moet de erfbelasting betalen. Dit is anders als er een legaat is verkregen vrij van recht of als er sprake is van de wettelijke verdeling. Als er een executeur is benoemd, is deze verantwoordelijk voor de betaling van de erfbelasting.

De contactpersoon betaalt

De contactpersoon is iemand die de erfgenamen hebben gevolmachtigd om de aangifte erfbelasting in te dienen. Meestal is dit ook degene die de nalatenschap afhandelt. De contactpersoon betaalt de erfbelasting en verrekent dit vervolgens met de nalatenschap. De contactpersoon betaalt dus voor elke erfgenaam de erfbelasting en verrekent dit met de erfdelen.

Iedere erfgenaam betaalt apart

De erfgenamen kunnen ook ieder apart hun deel betalen. Zij hebben hun erfdeel dan meestal al ontvangen, zodat zij daarmee ook de erfbelasting kunnen betalen.

De executeur betaalt

De executeur heeft de aangifte erfbelasting ingediend. Na een tijdje ontvangt de executeur de aanslag. De executeur is verantwoordelijk voor de betaling van de erfbelasting. Nadat de executeur de erfbelasting heeft afgedragen, keert de executeur de erfdelen uit aan de erfgenamen.

De executeur kan de erfdelen ook al eerder hebben uitgekeerd. Het is dan verstandig om een deel achter te houden om de erfbelasting mee te betalen. Dan hoeft de executeur dit niet eerst bij de erfgenamen op te vragen.

Vrij van recht

De erflater kan in zijn of haar testament hebben bepaald dat een legaat vrij van recht is. Dit houdt in dat de legataris (=degene die geld ontvangt) geen erfbelasting hoeft te betalen. De erfbelasting wordt dan voldaan uit de rest van de erfenis.

De erfbelasting is dan onderdeel van de kosten van de nalatenschap. De gezamenlijke erfgenamen betalen dan de belasting over het legaat.

Wettelijke verdeling

Als er geen testament is opgesteld en er is een langstlevende partner en kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling. De langstlevende erft dan alle bezittingen en schulden. De kinderen zijn dan wel erfgenaam, maar ontvangen nog niets. Zij krijgen een vordering op de langstlevende. Zij krijgen hun deel van de erfenis pas op het moment dat de langstlevende overlijdt.

Het betalen van de erfbelasting ligt dan bij de langstlevende. Dit geldt ook voor de erfbelasting die over de kindsdelen betaald moet worden.

De langstlevende kan uitstel van betaling vragen. De Belastingdienst stelt dan wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Belasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.