Ik ontvang een erfenis uit het buitenland. Betaal ik erfbelasting? - vaarwel.nl
Ik ontvang een erfenis uit het buitenland. Betaal ik erfbelasting?

Ik ontvang een erfenis uit het buitenland. Betaal ik erfbelasting?

Moet ik erfbelasting betalen als de erflater in het buitenland woonde waar geen erfbelasting wordt geheven?

Het erfrecht van het land waar de erflater zijn of haar gewone verblijfplaats had, is van toepassing op de erfenis. Tenzij er in een testament van de erflater ander recht van toepassing is verklaard. Als de erflater in een land woonde waar geen erfbelasting wordt geheven en er is geen testament, dan hoeven de erfgenamen geen erfbelasting te betalen.

Erfbelasting bij erfenis uit buitenland

Bij een erfenis uit het buitenland is het recht van het land waar de erflater zijn of haar gewone verblijfplaats had van toepassing op de erfenis. Woonde de erflater bijvoorbeeld in Frankrijk? Dan zijn die regels van toepassing op de nalatenschap.

Of je op grond van Nederlandse regels erfbelasting moet betalen, is afhankelijk van waar de erflater woonde.

Andersom kan ook. De erfgenaam woont in het buitenland en ontvangt een erfenis uit Nederland. Hoe ga je daar mee om?

buitenland

10-jaar termijn

De Nederlandse Belastingdienst wil echter voorkomen dat mensen in het zicht van hun erfenis snel emigreren (naar een land met een gunstiger of geen erfbelasting stelsel) ten voordele van hun erfgenamen. Daarom is er een termijn van tien jaar van toepassing. Die termijn houdt in dat de erflater aantoonbaar minstens tien jaar uit Nederland is vertrokken vóór zijn of haar overlijden. Pas in dat geval kan Nederland geen aanspraak maken op de heffing van erfbelasting.

Testament met rechtskeuze

Daarnaast kan het voorkomen dat de erflater een testament met een rechtskeuze voor Nederlands recht heeft gemaakt. Naast de rechtskeuze voor Nederlands recht is het ook van belang waar de erflater woonde om te bepalen in welk land belasting moet worden betaald. Dat zijn verschillende zaken, wie is erfgenaam en waar betaal je belasting. Wie erfgenaam is staat in het testament. Als er geen testament is geldt het wettelijke erfrecht. In welk land je belasting moet betalen is afhankelijk van de vraag waar de erflater woonde.

Als een Nederlander, die in Nederland woont, overlijdt dan is Nederlands erfrecht van toepassing. Tenzij de erflater een testament heeft opgesteld met een andere rechtskeuze. Als deze Nederlander minstens 10 jaar geleden uit Nederland is vertrokken, dan geldt het erfrecht van het land waar diegene op het moment van overlijden woont.

Aangifte erfbelasting in het buitenland doen

Je moet eerst uitzoeken in welk land je belastingaangifte moet doen. Als je dat weet, kun je in dat land informeren over hoe je de aangifte moet doen. Dit verschilt per land.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de erfbelasting?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.