Lopende rekeningen bij overlijden. Hoe werkt dat precies? - vaarwel.nl
Lopende rekeningen bij overlijden. Hoe werkt dat precies?

Lopende rekeningen bij overlijden. Hoe werkt dat precies?

Blijven lopende rekeningen doorlopen bij het overlijden?

Ja, de regel is dat lopende rekeningen ook na overlijden doorlopen. Een automatische incasso blijft dus ook doorlopen. De erfgenamen moeten zorgen voor de lopende rekeningen die er zijn voor en na overlijden. Abonnementen en schulden stoppen dus niet automatisch bij overlijden. Tenzij dat in het contract staat.

Wat gebeurt er met lopende rekeningen bij overlijden?

In een erfenis vallen vaak niet alleen bezittingen, maar ook schulden. Denk bijvoorbeeld aan lopende rekeningen of nog niet betaalde aankoopfacturen. Of een lopend telefoonabonnement. Ook dit zijn zaken die de betrokkenen moeten regelen. Hoe zit het met lopende rekeningen bij overlijden?

lopende rekeningen

Normaal gesproken blijven rekeningen na overlijden doorlopen en dus verschuldigd. Dat betekent dat na het overlijden nog rekeningen kunnen binnenkomen op naam van de overledene. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld abonnementen voor telefoon of internet. Maar ook verzekeringspremies en andere periodieke belastingen of donaties aan goede doelen. En de contracten en rekeningen voor huur, gas, water en licht.

Dit zijn allemaal rekeningen die niet automatisch stoppen op het moment van overlijden. Ook als niemand dus het abonnement, product of dienst nog gebruikt. De wet zegt dat erfgenamen ook gebonden zijn aan de overeenkomsten van de overledene. Schulden kunnen dan bij de erfgenamen worden neergelegd. Dus als de overledene een internetbestelling heeft geplaatst, maar die nog niet had betaald, dan kan de verkoper nog bij de erfgenamen de betaling eisen.

Wij hebben een uitgebreid document hoe je zaken op kunt zeggen, waarbij we ook per organisatie uitleggen hoe je dat het best kun doen.

Sommige instanties of bedrijven zullen bij bekendheid met het overlijden wel uit zichzelf contact opnemen met de erfgenamen. Dan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het stopzetten van de rekeningen.

Soms komt het nog voor dat in een contract staat dat het automatisch stopt bij overlijden. Bij de meeste gebruikelijke contracten en abonnementen is dat echter niet het geval. En dan zullen de erfgenamen zelf contact moeten opnemen met het bedrijf om het af te wikkelen.

Vorderingen of rechtszaken en overlijden?

En hoe zit het met andere vorderingen voor het overlijden? Bijvoorbeeld wanneer de overledene door de rechter in een rechtszaak is veroordeeld om een bedrag te betalen? Ook zo’n vordering blijft bestaan na het overlijden. De deurwaarder kan dan met het vonnis in de hand betaling eisen van de erfgenamen en beslag leggen op de erfenis.

Dit geldt overigens niet voor alle lopende vorderingen, waardoor het van belang is om iedere vordering goed te bekijken. Zo vervalt een alimentatieplicht wel bij overlijden van de alimentatieplichtige. Een alimentatieachterstand is dan nog wel verhaalbaar op de nalatenschap. Maar alimentatie voor de periode na het overlijden is niet meer verschuldigd.

Bij lopende procedures kan nog het voorkomen dat de overledene voor de uitspraak komt te overlijden. Dan is er geen uitspraak met een veroordeling. Net als bij lopende contracten en abonnementen, eindigt een rechtszaak niet automatisch bij overlijden. De andere partij kan dan wel beslissen om de zaak te stoppen. Als dat niet gebeurt zullen de erfgenamen moeten beslissen over het verdergaan van de zaak.

Lopende rekeningen, maar niets ontvangen

En hoe zit het bijvoorbeeld met een aankoopfactuur, waarvan het product nog niet geleverd was aan de overledene? Dat hangt af van de afspraken die de overledene had gemaakt met de verkoper.

Als is afgesproken dat er pas na betaling zou worden geleverd, geldt dat de factuur gewoon verschuldigd blijft. Maar als de verkoper de betaalde bestelling niet aflevert, kan de koop worden ontbonden. Dat kan vaak pas als levering uitblijft als de verkoper in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven om het product alsnog te leveren. Het hangt van de situatie af of het voor de erfgenamen wenselijk is om het product nog in de nalatenschap te krijgen of om in plaats daarvan de aankoop terug te draaien en terugbetaling te vragen.

Een ander voorbeeld is een geboekte reis die nog niet was begonnen. Als die is betaald en niet kan worden geannuleerd, blijft die betaling in de regel verschuldigd, hoe vervelend dat ook kan zijn. Soms kan wel een beroep worden gedaan op coulance, omdat de overledene dus niet op reis is gegaan. En soms kan nog een beroep worden gedaan op een annuleringsverzekering als die ook geldt voor overlijden.

Automatische incasso’s blijven doorgaan na overlijden

Let ook op dat automatische incasso’s bij overlijden niet automatisch stoppen. Na een overlijden kan de bank de rekening, betaalpassen en creditcards wel blokkeren. Bij een geblokkeerde bankrekening kan geen automatische afschrijving plaatsvinden. Automatische incasso’s lukken dan niet meer. Als een automatische incasso of betaling niet lukt, betekent dat niet dat bijvoorbeeld het abonnement dan ook stopt. Dat stopt pas na een bepaalde termijn of na opzegging. En dan blijft de schuld wel bestaan.

Het is belangrijk hierop bedacht te zijn om onnodige kosten en pijnlijke situaties te voorkomen. Voor onbekende rekeningen (en incasso’s) kunnen na verloop van tijd namelijk incassokosten en rente worden gevraagd. De schuld wordt dan alleen maar meer. Zeker wanneer een bankrekening bijvoorbeeld al een tijd onvoldoende saldo had en meerdere automatische incasso’s niet zijn gelukt. Hiermee moeten de betrokkenen rekening houden bij het regelen van de (bank)zaken van de overledene.

Bij sommige banken blijven incasso’s ook doorlopen oftewel automatisch van de bankrekening afgeschreven. Ook als de bank weet van het overlijden van de rekeninghouder. Het is daarom van belang contact op te nemen met de bank van de overledene. Veel banken hebben namelijk de optie om deze automatische incasso’s in te zien. Als de bank van de overledene over deze optie beschikt, kun je op een eenvoudige manier deze afschrijvingen inzien. Neem contact op met de klantenservice van de bank als je bepaalde niet belangrijke betalingen of incasso’s wilt stopzetten.

Lopende rekeningen en incasso’s stopzetten

Om onnodige kosten of schulden voor de nalatenschap en erfgenamen te voorkomen, kan het van belang zijn om lopende abonnementen en incasso’s zo snel mogelijk stop te zetten. Dat kan door bijvoorbeeld het lopende abonnement op te zeggen.

Strikt genomen geldt dan de opzegtermijn zoals die voor de overledene gold. Als in het contract dus staat een opzegtermijn van drie maanden staat, dan geldt dat ook voor de erfgenamen. Soms kunnen bedrijven uit coulance een abonnement eerder stopzetten bij bekendheid van het overlijden.

Lopende rekeningen en gezamenlijke bankrekening

lopende rekeningen

Wanneer de overledene samen met een ander een rekening had, dan zal er meer of sneller zicht zijn op lopende incasso’s en rekeningen. Gezamenlijke rekeningen die de overledene had met bijvoorbeeld de langstlevende partner, zoals een en/of-rekening, blijven namelijk wel toegankelijk en dus ook beschikbaar voor automatische afschrijvingen. Degene die met de overledene de en/of-rekening had, kan dan de automatische betalingen laten doorgaan. Uiteraard zolang er voldoende saldo op de bankrekening staat.

Wat als de erflater nog iets te vorderen had?

Het kan ook voorkomen dat de erflater zelf nog iets te vorderen had. Bijvoorbeeld als er geld was uitgeleend. Hoe de erfgenamen daarmee moeten omgaan lees je hier.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de schulden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.