Verzekeringen van de overledene - vaarwel.nl
Verzekeringen van de overledene

Verzekeringen van de overledene

Wat moeten we met de verzekeringen van de overledene?

Sommige verzekeringen kun je direct opzeggen. Andere moet je nog even laten doorlopen. Maak een overzicht van de verzekeringen die de overledene had afgesloten.

Soorten verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Sommige kun je direct na het overlijden opzeggen, andere wil je nog even door laten lopen. Het kan ook zijn dat je een verzekering wilt overzetten op naam van iemand anders, bijvoorbeeld de partner. Daarnaast heb je ook verzekeringen die uitbetalen na een overlijden.

Per verzekering kan de procedure om deze stop te zetten verschillen. De ene verzekering is via een tussenpersoon afgesloten, de ander direct bij de maatschappij. Deze informatie kun je meestal terugvinden in de administratie van de overledene. Zo niet, dan kun je de verzekeringsmaatschappij bellen en deze informatie opvragen.

De meest voorkomende verzekeringen zijn:

verzekeringen
  • uitvaartverzekering;
  • levensverzekering;
  • opstal- en inboedelverzekering;
  • aansprakelijkheidsverzekering;
  • rechtsbijstandverzekering;
  • auto- en fietsverzekering;
  • zorgverzekering;
  • reisverzekering.

Wil je meer weten over een bepaalde verzekering? Wij hebben per verzekering nog een extra uitleg geschreven in aparte artikelen.

Direct na het overlijden

Direct na het overlijden is de uitvaartverzekering van belang. Controleer of de overledene een uitvaartzekering had afgesloten. Zo ja, informeer de maatschappij over het overlijden. Sommige maatschappijen keren uit aan de nabestaanden, andere aan de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer kan hier meestal informatie over verstrekken. In een apart artikel lees je meer over de uitvaartverzekering.

Een levensverzekering (ook wel overlijdensrisicoverzekering genoemd) keert uit na het overlijden. Dit kan om een vast bedrag gaat, of een periodieke uitkering. Weet je niet zeker of de overledene een levensverzekering had afgesloten? Dat kun je opvragen bij het Verbond van Verzekeraars. Let op, de levensverzekering telt mee voor de erfbelasting.

In een apart artikel leggen wij uit hoe je kunt achterhalen of er een levensverzekering is en aan wie deze uitkeert.

Verzekeringen die je niet direct moet opzeggen

Voor bepaalde verzekeringen geldt dat je ze beter nog even kunt laten doorlopen. Als de overledene een woning had, is het verstandig om de opstal- en inboedelverzekering nog even door te laten lopen. Behouden de erfgenamen de woning, dan kunnen zij de verzekeringen overzetten op hun naam. Wordt de woning verkocht? Dan laat je de verzekering doorlopen totdat de woning is verkocht én geleverd aan de nieuwe eigenaren. Lees hier meer over de inboedel- en opstalverzekering.

Dit geldt ook voor de aansprakelijkheidsverzekering. Mocht er in de tussentijd nog iets gebeuren, denk aan een inbraak, lekkage of schade, dan kun je deze kosten bij de verzekeringsmaatschappij indienen. Ook hier lees je meer over in een apart artikel.

De rechtsbijstandverzekering moet je door laten lopen als er nog een dossier loopt bij deze verzekeraar. Ga bij de verzekeringsmaatschappij na of nog een zaak loopt of niet. Zo nee, dan kun je de rechtsbijstandverzekering opzeggen. Loopt er nog wel iets? Overleg dan met de verzekeraar of de premies doorbetaald moeten worden, of dat deze betaling al stopgezet kan worden. Lees is een apart artikel meer over de rechtsbijstandverzekering.

Had de overledene een auto? Dan hoort daar ook een verzekering bij, de autoverzekering. Zolang de auto niet verkocht is, moet je deze verzekering door laten lopen of overzetten op iemand anders zijn naam.

Vaak wordt een verzekering ook afgesloten voor een (elektrische) fiets. Zolang deze fiets nog niet verkocht is, kun je de verzekering beter door laten lopen. Mocht deze na het overlijden gestolen worden of kapot gaan, dan kun je nog naar de verzekering. Neemt één van de erfgenamen de fiets over? Dan kun je wellicht ook de verzekering overzetten.

Verzekeringen die je stop kunt zetten

Er zijn ook verzekeringen die je direct stop kunt zetten. Zoals de reisverzekering, tenzij er nog een geboekte vakantie staat. Zorg eerst dat je deze vakantie annuleert voordat je de verzekering opzegt.

De zorgverzekering stopt vaak automatisch, omdat deze via de gemeente op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Dit geldt niet voor de kleine zorgverzekeraars, die moet je zelf op de hoogte stellen. Deze verzekering vergoedt meestal alle kosten tot de overlijdensdatum, ook als er op een later moment een declaratie wordt ingediend. In een apart artikel vind je meer over de zorgverzekering.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de verzekeringen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.