De auto na overlijden - vaarwel.nl
De auto na overlijden

Hoe werkt het met een auto na overlijden?

De erfgenamen moeten eerst beslissen wat ze met de auto gaan doen. Houden of verkopen. Daarna hebben ze vijf weken de tijd om dit te regelen.

Stap 1 wat is de keuze?

auto

In de nalatenschap zit een auto. Voor de duidelijkheid, wat hieronder staat geldt natuurlijk ook voor een motorfiets op kenteken. De eerste keuze die de nabestaanden moeten maken is wat ze nu willen. Er zijn een paar keuzes:

  • één van de erfgenamen wil de auto houden;
  • niemand wil het motorvoertuig houden dus deze moet verkocht;
  • de erfgenamen hebben geen keuze want het voertuig is in een testament aan iemand toebedeeld.

Pas op! Aanvaarden door te rijden

Een belangrijk aspect bij een erfenis is of de erfgenamen de erfenis willen aanvaarden. Door een erfenis te aanvaarden ontvang je de bezittingen en de schulden. Overweeg je om de erfenis niet zuiver te aanvaarden, dan moet je goed opletten. Je kunt een erfenis aanvaarden door feitelijk handelen. Het rijden in of anderszins in bezit nemen van de auto van de overledene is een dergelijke feitelijke handeling. Door met het motorvoertuig van de overledene te rijden heb je de erfenis zuiver aanvaard.

Wil je verwerpen of beneficiair aanvaarden dan moet je de auto niet overschrijven en niet gebruiken. Alle kosten, zoals wegenbelasting en verzekering lopen dan door ten laste van de overledene en dus van de erfenis.

Een erfgenaam wil de auto houden

Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Je moet de auto dan overschrijven op jouw naam (zie verder hieronder). De waarde kun je op twee manieren bekijken. Voor de erfbelasting ben je meestal op zoek naar de laagste prijs, dat is de tabel van de RDW. Voor de verhouding tussen de erfgenamen moet de auto echter getaxeerd. Ga naar een betrouwbare dealer en laat die de werkelijke marktwaarde bepalen.

Misschien dan verkopen

Ook de verkoop van het voertuig is mogelijk. In dat geval kun je één van de erfgenamen een volmacht geven om het motorvoertuig te verkopen. In principe zijn namelijk alle erfgenamen alleen gezamenlijk bevoegd tot verkoop. Dat wil zeggen, over de vraag dat het voertuig wordt verkocht en over de verkoopprijs moeten alle erfgenamen het eens zijn.

Hoe schrijf je de auto over?

Een kenteken overschrijven op een andere naam dan die van de overledene moet je altijd doen. Dit moet binnen vijf weken na overlijden. De RDW ontvangt bericht van de gemeente dat de eigenaar is overleden. Zij sturen aan het adres van de overledene een formulier met een keuze.

Om het kenteken over te schrijven heb je het kaartje nodig, of als het een oud kenteken is het complete kentekenbewijs. Op de website van de RDW vind je verder informatie over locaties en procedures.

Als je het niet redt om dit binnen vijf weken te regelen moet je contact opnemen met de klantenservice bij de RDW.

Tijdelijk in de mottenballen

Naast overschrijven is er ook de mogelijkheid om een auto te schorsen. Die moet dan niet op de openbare weg staan, maar dus bijvoorbeeld in een garage of op een oprit. Je mag er dan natuurlijk niet in rijden. Hierdoor vervallen de verplichting tot verzekering, APK en wegenbelasting. Je kunt de verplichtingen schorsen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar.

Was het voertuig door de erflater al geschorst? Dan kun je dat niet zomaar stopzetten. De schorsing stopt automatisch na afloop van de gekozen periode. Als het voertuig is overgeschreven op een andere naam, stopt de schorsing ook. Daarna kan het voertuig opnieuw geschorst worden.

Autoverzekering omzetten

Je moet natuurlijk ook de autoverzekering overzetten. Ben jij de langstlevende, dus is jouw partner overleden? In dat geval kun je meestal de schadevrije jaren van de overledene overnemen. Bij sommige maatschappijen mag dit ook als je het kind bent van de overledene.

auto

Vraag hier dus altijd naar bij de verzekeringsmaatschappij waar de overledene nu verzekerd is. Een tip is om eerst bij deze maatschappij de verzekering om te zetten. Wil je dan nog switchen naar een andere maatschappij? Doe dat dan in een aparte stap hierna. Zo heb je de meeste kans om de schadevrije jaren te behouden.

Ook kan de overledene lid zijn van de ANWB, met de wegenwacht en eventuele verzekeringen. Ook de ANWB moet je opzeggen.

Auto onbekend

Heb je geen idee of de overledene een motorvoertuig had? Dan kun je dat opvragen bij de RDW. Hiervoor heb je dan wel een verklaring van erfrecht nodig of een uitgebreid uittreksel uit het BRP. Hiervoor kun je alleen schriftelijk een aanvraag indienen bij via de mail bij de RDW.

Meerdere verzekeringen

De overledene heeft vaak meerdere verzekeringen op naam staan. Lees in een apart artikel meer over de verschillende soorten verzekeringen

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de auto en andere motorvoertuigen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.