Boedelafhandeling - vaarwel.nl

Boedelafhandeling

Een erfenis bestaat bijna altijd uit een boedel. Zo noem je alle spullen, meubilair en andere bezittingen. Je wilt die verdelen, of verkopen. Sommige verplichtingen wil je stopzetten. Bij bijvoorbeeld een auto moet je zorgen dat die op een andere naam komt.

Lees alles over boedelafhandeling

 • De auto na overlijden

  Stap 1 wat is de keuze? In de nalatenschap zit een auto. Voor de duidelijkheid, wat hieronder staat geldt natuurlijk ook voor een motorfiets op kenteken. De eerste keuze die de nabestaanden moeten maken is wat ze nu willen. Er zijn een paar keuzes: Pas op! Aanvaarden door te rijden Een belangrijk aspect bij een

 • Schenking gedaan voor het overlijden

  Schenking en erfenis Soms doen mensen vlak voor hun overlijden nog een forse schenking. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze vlak voor het overlijden nog wat erfbelasting willen besparen. Door een schenking te doen die onder de vrijstelling valt, betaal je hier geen schenkbelasting over en zit het ook niet meer in de

 • Schenking gedaan voor overlijden terugdraaien

  Schenken vlak voor overlijden Je kunt vlak voor jouw overlijden nog schenken. Veel mensen doen dit ook, zodat de erfenis wat lager wordt en je hier minder erfbelasting over hoeft te betalen. Schenkingen die vlak voor het overlijden zijn gedaan (binnen 180 dagen) vallen wel nog in de erfenis. Lees hier meer over in een

 • Contant of zwart geld in de erfenis

  Contant geld in erfenis Oude mensen hebben vaak contant geld in huis. Mensen met dementie of angsten hebben zelfs vaak overal geld verstopt in hun huis. De eerste zaak is dus vooral om dit te vinden voordat je op grote schaal zaken gaat weggooien of meegeven aan de opkoper. Voor je het weet zit er

 • Officiële documenten van de overledene inleveren

  Paspoort na overlijden Het paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs zijn na het overlijden niet meer geldig. Deze moeten ingeleverd worden. Dit kan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Je kunt de documenten ook ongeldig laten maken bij de gemeente. In dat geval kun je ze wel bewaren. Een paspoort is eigendom van de Nederlandse staat.

 • De inboedel verdelen

  Wat valt er onder de inboedel? Wat er onder inboedel valt is in de wet geregeld, in artikel 3:5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat: “Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of

 • Hulpmiddelen terug na overlijden

  WMO voorziening De overledene had een WMO-voorziening. Dat is een vorm van hulp in natura, denk aan een traplift, een Canta, een scootmobiel of rolstoel. Deze voorzieningen zijn persoonsgebonden. De gemeente voert de regeling uit. De gemeente is op de hoogte van het overlijden (immers het overlijden is gemeld aan de gemeente). De gemeente zal

 • Bibliotheek opzeggen na overlijden

  Opzeggen lidmaatschap Het abonnement van een bibliotheek eindigt door overlijden. De bibliotheken behoren echter niet tot de organisaties die automatisch bericht van overlijden ontvangen. Dat wil zeggen dat de nabestaanden dit zelf moeten melden. In de meeste gevallen heb je ook recht op teruggave van het al betaalde lidmaatschapsgeld. De bibliotheek kan hier eventuele administratiekosten

 • De waarde van de boedel bepalen

  Wat behoort er tot de boedel? Eerst moeten de erfgenamen uitzoeken welke goederen in de nalatenschap vallen. Hier moeten de schulden vanaf worden gehaald. Hiervan maak je een overzicht, dit is de boedelbeschrijving. Was de overledene getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan behoort de helft al aan de partner toe. Dit deel valt niet in