Boedelafhandeling - vaarwel.nl

Boedelafhandeling

Een erfenis bestaat bijna altijd uit een boedel. Zo noem je alle spullen, meubilair en andere bezittingen. Je wilt die verdelen, of verkopen. Sommige verplichtingen wil je stopzetten. Bij bijvoorbeeld een auto moet je zorgen dat die op een andere naam komt.