De inboedel verdelen - vaarwel.nl
De inboedel verdelen

De inboedel verdelen

Hoe moeten de erfgenamen de inboedel verdelen?

Eerst moet duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn en wat er onder de inboedel valt. Daarna kunnen de erfgenamen de inboedel onderling verdelen.

Wat valt er onder de inboedel?

Wat er onder inboedel valt is in de wet geregeld, in artikel 3:5 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat: “Inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

verdelen

De inboedel zijn alle meubels in het huis die los staan, denk bijvoorbeeld aan de bank, eettafel, stoelen, etc. Alles wat aan het huis vast zit, zoals een inbouwkast, behoort niet tot de inboedel. Nog een uitzondering op de inboedel zijn de boekerijen (=boeken) en verzamelingen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard. Ook de auto, fiets of motor horen niet tot de inboedel.

Er is een verschil tussen wat juridisch gezien de inboedel is, en wat de erfgenamen kunnen zien als inboedel. De gereedschapskisten van een ZZP’er kunnen bijvoorbeeld wel in het huis van de overledene staan, maar behoren niet tot de inboedel.

De verdeling voorbereiden

Eerst moet je vaststellen wie de erfgenamen zijn en wat hun erfdeel is. Daarnaast moet je vaststellen wat er onder de inboedel valt en een inschatting maken van de waarde. Daarna kunnen de erfgenamen dit onderling verdelen. Er zijn geen wettelijke regels voor het verdelen van de inboedel. De erfgenamen moeten het onderling eens zijn met elkaar.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er een samenwonende partner of huisgenoot is. De privé spullen van de samenwonende partner of huisgenoot vallen uiteraard niet in de inboedel. Maar er moet wel worden vastgesteld wat de privé spullen zijn. Het kan wel zijn dat zij voor de helft eigenaar zijn van de inboedel. In een samenlevingscontract kunnen ook afwijkende regels zijn opgenomen, zoals een verblijvingsbeding.

In een codicil of testament kunnen bepaalde goederen al aan iemand zijn toegewezen. Deze goederen kunnen de erfgenamen ook niet zomaar zelf verdelen.

Hoe verdelen we de inboedel?

Als duidelijk is wat er precies onder de inboedel valt, kunnen de erfgenamen overgaan tot verdeling van de inboedel.

Het kan zijn dat iemand een specifiek voorwerp uit de inboedel wil hebben. De erfgenamen moeten het erover eens zijn wie wat krijgt. Als een erfgenaam iets meer krijgt uit de inboedel dan een andere erfgenaam, kunnen zij dat ook in geld aan elkaar vergoeden. Zodat iedere erfgenaam uiteindelijk evenveel krijgt uit de nalatenschap.

Een advies kan zijn om alle erfgenamen op te laten schrijven wat zij graag uit de inboedel willen hebben. Zijn er meerdere gegadigden voor dezelfde spullen? Probeer daar dan onderling uit te komen. Denk bijvoorbeeld aan strootjes trekken, of één voor één kiezen.

Er is niemand die toezicht houdt op de verdeling van de inboedel. Je kunt dus ook kleinkinderen iets uit de boedel geven, als iedereen het daarmee eens is. Dit kan gevolgen hebben voor de aangifte erfbelasting.

Verkopen/veilen van de inboedel

Het kan ook voorkomen dat er spullen zijn die geen van de erfgenamen wil hebben. Als de goederen nog een waarde hebben, kunnen ze worden geveild of verkocht. De opbrengst komt dan in de nalatenschap en wordt verdeeld over de erfgenamen. Een optie is ook om de spullen op marktplaats te zetten. Veel spullen zijn eigenlijk niets waard. Als niemand die wil hebben dan kun je ze naar een kringloopwinkel brengen of je schakelt een boedelruimer in. In dat laatste geval komt er iemand die een bod doet op alles dat jullie achterlaten, in ruil voor het leeghalen. Soms (best vaak) moeten de nabestaanden dan bijbetalen om het huis leeg te krijgen. Zeker bij het leeg opleveren van een huurwoning, dan moet bijvoorbeeld ook de vloerbedekking uit de woning.

De inboedelverzekering

Vaak heeft de overledene ook een inboedelverzekering afgesloten. Deze moet je niet direct opzeggen. Lees in een apart artikel meer over de inboedelverzekering.

De overledene heeft vaak meerdere verzekeringen op naam staan. Lees in een apart artikel meer over de verschillende soorten verzekeringen

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Boedelafhandeling?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.