Bibliotheek opzeggen na overlijden - vaarwel.nl
Bibliotheek opzeggen na overlijden

Hoe zeg je de bibliotheek op?

Dat moeten de nabestaanden doen, de bibliotheek ontvangt niet automatisch bericht. Geleende spullen moeten terug.

Opzeggen lidmaatschap

Het abonnement van een bibliotheek eindigt door overlijden. De bibliotheken behoren echter niet tot de organisaties die automatisch bericht van overlijden ontvangen. Dat wil zeggen dat de nabestaanden dit zelf moeten melden.

In de meeste gevallen heb je ook recht op teruggave van het al betaalde lidmaatschapsgeld. De bibliotheek kan hier eventuele administratiekosten voor rekenen, als zij dit tenminste in haar voorwaarden heeft opgenomen.

bibliotheek

De bibliotheek kan vragen om een kopie van de overlijdensakte. Een bibliotheek kan niet vragen om een verklaring van erfrecht. Ze maken het geld immers over op de rekening van de overledene. Zij hebben dus niets te maken met wie de erfgenamen zijn.

Er zijn ook andere bibliotheken

Naast de Openbare Bibliotheek zijn er ook andere bibliotheken waar iemand lid van kan zijn. Denk aan Universiteitsbibliotheken, bibliotheken van vakorganisaties of verenigingen.

Terugbrengen geleende boeken

Alle geleende zaken, meestal boeken, moeten natuurlijk terug gebracht. Ze zijn immers geen eigendom van de overledene. Als je dat te laat doet, kan de bibliotheek administratiekosten in rekening brengen. Die zullen ze dan verrekenen met de teruggave.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Boedelafhandeling?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.