de abonnementen en lidmaatschappen - vaarwel.nl

de abonnementen en lidmaatschappen

Alle abonnementen moeten stoppen die liepen op naam van de overledene. Soms wil iemand anders die nog voortzetten. In dat geval moet in ieder geval de naam gewijzigd waarop het loopt. Naast abonnementen zijn er ook lidmaatschappen van clubs en verenigingen. Of vast lopende donaties.

Lees alles over de abonnementen en lidmaatschappen

 • Bol opzeggen na overlijden

  Bol maakt het niet zoveel uit hoe je een overlijden afhandelt. Ze verwijzen naar de mogelijkheid om het overlijden te melden bij het nationaal overledenenregister. Op zich kunnen bedrijven dat ook gebruiken om hun bestanden op te schonen. Hiermee geeft Bol niet aan wat ze met de gegevens van de overledene doen. Er is ook

 • Voetbalclub opzeggen na overlijden

  Als je lid bent van een voetbalclub ben je ook automatisch lid van de KNVB. Je zegt na het overlijden in principe op bij de club. Dat moet schriftelijk, maar de modelstatuten van de KNVB stellen geen verdere eisen. De club geeft vervolgens via Sportlink het overlijden door aan de KNVB. Als iemand actief was,

 • FNV opzeggen na overlijden

  De overledene was lid van de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging). Aan dat lidmaatschap zijn ook bepaalde diensten verbonden, zoals rechtshulp. Houd hier dus bij het opzeggen rekening mee. Zo kan het zijn dat je nog aan de arbeidsovereenkomst verbonden conflicten of vorderingen hebt lopen. In principe vallen die nog onder het lidmaatschap van de bond.

 • ANWB opzeggen na overlijden

  Een overledene kan verschillende diensten hebben afgenomen van de ANWB. Er zijn verschillende regels voor deze opzeggingen. Zo kun je de verzekering van een motorvoertuig pas opzeggen als je een vrijwaringsbewijs hebt. Over de auto (motorvoertuig) na overlijden hebben wij een apart artikel geschreven. Als je de auto behoudt, kun je ook de verzekering overzetten

 • Vooruitbetaalde abonnementen snel afhandelen

  Vooruitbetaalde abonnementen Nadat iemand is overleden, is het verstandig om lopende abonnementen zo snel mogelijk op te zeggen. Hiermee voorkom je onnodig kosten. De meeste abonnementen kunnen telefonisch of per mail worden opgezegd. Kijk ook goed op onze site, omdat het vaak nog beter is om even in te loggen in het account van de

 • Consumentenbond opzeggen na overlijden

  De overledene kan bij De Consumentenbond lid zijn. Je kunt ook aanvullende lidmaatschappen hebben. Je kunt ook een abonnement op een boek of tijdschrift hebben. De consumentenbond heeft geen aparte procedure om op te zeggen na overlijden van een lid. Dat wil zeggen dat alle informatie uitgaat van een levend persoon. Die kan dan inloggen

 • Vereniging Eigen Huis opzeggen na overlijden

  Veel huiseigenaren zijn lid van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Als de overledene lid was kun je dit lidmaatschap opzeggen. Aan het lidmaatschap van VEH zijn een aantal diensten verbonden. Mogelijk zou je die nog kunnen gebruiken, zoals een bouwkundig advies bij verkoop van de woning. In principe zijn deze diensten gekoppeld aan de persoon

 • Bibliotheek opzeggen na overlijden

  Opzeggen lidmaatschap Het abonnement van een bibliotheek eindigt door overlijden. De bibliotheken behoren echter niet tot de organisaties die automatisch bericht van overlijden ontvangen. Dat wil zeggen dat de nabestaanden dit zelf moeten melden. In de meeste gevallen heb je ook recht op teruggave van het al betaalde lidmaatschapsgeld. De bibliotheek kan hier eventuele administratiekosten