Zuiver aanvaarden - vaarwel.nl
Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden houdt in dat je de gehele erfenis aanvaardt. Inclusief de schulden. Het zuiver aanvaarden is heel eenvoudig. Zodra je begint met het afhandelen van de erfenis heb je de erfenis zuiver aanvaardt.

Als je een verklaring van erfrecht bij ons opstelt ontvang je aanvaardingsdocumenten. Daarin staat expliciet dat je de erfenis wilt aanvaarden. Wil je niet zuiver aanvaarden, dan kan je de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Dat doe je bijvoorbeeld als er meer schulden dan bezittingen zijn, of als je de erfenis niet wilt ontvangen.