Checklist VVE aanvragen - vaarwel.nl
Checklist VVE aanvragen

Checklist VVE aanvragen

Welke gegevens heb ik nodig om een VVE aan te vragen?

Wij hebben een aantal gegevens nodig. Het gaat om de gegevens van de overledene, de erfgenamen en over de nalatenschap. Je vindt hieronder een lijstje met de benodigde gegevens.

Checklist: welke gegevens heb ik nodig?

Voor de verklaring van erfrecht hebben wij een aantal gegevens nodig.

checklist

Gegevens van de overledene:

 • de volledige voor- en achternaam;
 • het laatste woonadres;
 • geboortedatum en overlijdensdatum;
 • of de overledene gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Gegevens van de erfgenamen:

 • de verhouding tussen de overledene en de erfgenaam (partner, kind, ouder, broer/zus, etc.). Sta je in het testament genoemd? Dan kun je dat ook aangeven;
 • of de erfgenaam nog in leven is. Zo nee: de overlijdensdatum;
 • volledige voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres. Het e-mailadres hebben wij nodig om de documenten om de erfenis te aanvaarden naar de erfgenaam te sturen.

Gegevens over de nalatenschap

Naast de gegevens van de overledene en de erfgenamen, hebben wij ook een aantal gegevens over de nalatenschap nodig.

Is er een testament? Deze vraag kun je beantwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Wij controleren altijd of er een testament is of niet.

Indien er een testament is, kan er ook een executeur zijn benoemd. Je moet dan de gegevens van de executeur opgeven:

 • volledig voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres.

Is er geen executeur benoemd? Dan kun je een gevolmachtigde aanwijzen. Dat is meestal iemand van de erfgenamen. De andere erfgenamen geven die persoon de bevoegdheid om de nalatenschap af te wikkelen. Lees hier meer over het geven van een volmacht.

Tot slot komen de vragen of er meer bezittingen dan schulden zijn en of er onroerend goed is. Het is van belang om te weten of er meer bezittingen dan schulden zijn om de nalatenschap te kunnen aanvaarden. Voor het onroerend goed hebben we de volgende gegevens nodig:

 • de globale WOZ-waarde;
 • of de waarde van de woning hoger ligt dan de hypotheekschuld;
 • of de verklaring van erfrecht ingeschreven moet worden bij het Kadaster. Zo ja, de adresgegevens van het onroerend goed.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.