Europese verklaring van erfrecht - vaarwel.nl
Europese verklaring van erfrecht

Europese verklaring van erfrecht

Wat is een Europese verklaring van erfrecht?

Een Europese verklaring van erfrecht is een verklaring die je in heel Europa kan gebruiken. Je hebt deze nodig als je erfgenaam bent van een erflater die in een andere EU-lidstaat vermogen nalaat.

Europese verklaring van erfrecht

In de Europese Erfrechtverordening staat het erfrecht op Europees niveau geregeld. Dit geldt voor alle aangesloten EU-landen. Deze verordening is van belang bij internationale erfenissen. Dus als de erflater vermogen had in een ander EU land. Denk hierbij aan een woning in het buitenland of een bankrekening.

Het opstellen van een Europese verklaring van erfrecht is veel werk en past niet in ons geautomatiseerde systeem. Daarom stellen wij deze verklaring niet op. Je kan bij ons alleen de Nederlandse verklaring van erfrecht opvragen.

Toegang tot een nalatenschap

Om toegang te krijgen tot de nalatenschap van degene die zich buiten Nederland bevindt, heb je een Europese verklaring van erfrecht nodig. Die erfrechtverklaring kan je vervolgens in een andere EU-lidstaat gebruiken om aan te tonen dat je recht hebt op een nalatenschap. Het is dus te vergelijken met een Nederlandse verklaring van erfrecht, maar je kan hem in veel meer landen gebruiken. Je bent niet verplicht om een eenmaal afgegeven Europese erfrechtverklaring te gebruiken. Als je eenmaal zo’n verklaring hebt, dan mag de buitenlandse notaris niet meer eisen dat je ook nog een erfrechtverklaring van dat land moet hebben. Tenzij het om een land buiten Europa gaat.

europese

Aanvragen bij notaris

De Europese erfrechtverklaring kan je in Nederland opvragen bij de Nederlandse notaris. Dat kan echter niet altijd. Welke notaris of rechtbank bevoegd is om zo’n verklaring af te geven, hangt namelijk af van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene en een eventuele rechtskeuze in het testament. De Nederlandse notaris kan je daarbij adviseren.

Je kunt de Europese erfrechtverklaring bij een Nederlandse notaris opvragen in de volgende gevallen:

  • Er is in het testament geen rechtskeuze gemaakt en de erflater had zijn gewone verblijfplaats in Nederland.
  • De erflater had niet zijn gewone verblijfplaats in Nederland, maar had wel bezittingen in Nederland. Daarbij moet de erflater de Nederlandse nationaliteit hebben of minstens vijf jaar vóór zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats in Nederland hebben gehad.
  • Er is in het testament een rechtskeuze Nederlands recht gemaakt.

Let wel op, niet elke notaris stelt zo’n verklaring op. Het is namelijk veel uitzoek werk, en de tarieven zullen daarom een stuk hoger zijn dan voor een Nederlandse verklaring van erfrecht.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.