Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht? - vaarwel.nl
Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht?

Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht?

Voor hoeveel erfgenamen is een verklaring van erfrecht?

Alle erfgenamen komen in de verklaring van erfrecht te staan. Hier zit geen maximum op.

Hoeveel erfgenamen komen op de verklaring van erfrecht?

Alle erfgenamen moeten op de verklaring van erfrecht komen te staan. Vraag je de verklaring bij ons aan, dan zitten de eerste drie erfgenamen al in het tarief opgenomen. Zijn er meer dan zes erfgenamen? Dan komt er een toeslag op omdat de notaris dan meer werk heeft met het coördineren. Alle gegevens van de erfgenamen moeten op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groter de groep, hoe meer werk dit in de praktijk blijkt te zijn.

hoeveel

Erfgenamen hoeven niet ieder apart een verklaring van erfrecht aan te vragen. De verklaring geldt namelijk per overledene en niet per erfgenaam. Dat betekent dat als er meerdere erfgenamen zijn, zij met één verklaring kunnen vaststellen dat zij erfgenaam zijn. Het zou in de praktijk ook niet praktisch zijn om meerdere verklaringen met verschillende erfgenamen te maken. Want dan is nog niet duidelijk wie de erfgenamen zijn en is ook niet mogelijk. De notaris doet namelijk onderzoek wie de erfgenamen zijn, en hoeveel het er zijn. Deze moeten allemaal in de verklaring van erfrecht zijn opgenomen.

Wie komt niet in de verklaring van erfrecht te staan?

In de verklaring van erfrecht komen niet de legatarissen te staan of degene die een deel van de erfenis ontvangen vanuit een codicil. Ook onterfde kinderen komen niet in de verklaring te staan, want zij zijn geen erfgenaam meer. Alleen de erfgenamen komen er dus in.

Als er een executeur is benoemd komt deze wel in de verklaring te staan.

In de wet staat ook beschreven wat er in de verklaring van erfrecht komt te staan, artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.