Heb je altijd een verklaring van erfrecht nodig? - vaarwel.nl
Heb je altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Heb je altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Heb ik altijd een verklaring van erfrecht nodig?

Nee zeker niet! Je hebt die nodig als het saldo van de bankrekening boven een bepaald bedrag is. Ook heb je die nodig als er een eigen woning is. Vaak ook als er een testament was.

Altijd verklaring van erfrecht nodig?

De belangrijkste vragen om te beoordelen of je een verklaring nodig hebt:

  1. Ben je de geregistreerd partner of echtgenoot van de overledene? Dan heb je niet altijd een verklaring van erfrecht nodig. Zie ook de volgende vragen. Ben jij niet de geregistreerde partner of echtgenoot? Dan moet je verder bij jouw bank navragen hoe de regels zijn (die verschillen per bank).
  2. Is er een testament van de overledene? Nu moet er op basis van dat testament een verklaring van erfrecht komen. In het testament kunnen namelijk andere erfgenamen staan. Banken en andere partijen voelen er meestal niets voor om zelf op basis van het testament te gaan bepalen wie de erfgenamen zijn. Ook omdat zij niet kunnen onderzoeken of dit het enige en laatste document is. Als er in dat testament een executeur is benoemd, overleg dan met de bank of zij akkoord gaan met een verklaring van executele. Die is eenvoudiger, sneller en goedkoper op te stellen. Is er geen testament, dan kan je door naar de volgende vraag.
  3. Is het saldo op de rekening hoger dan € 100.000? Dan heb je zeker een verklaring van erfrecht nodig. Bij een lager bedrag hoeft dat niet altijd. Hier verschillen nu de regels per bank.
  4. Had de overledene onroerend goed? Om dit te kunnen verkopen moet je een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster. Daar staat in wie de erfgenamen zijn, die bevoegd zijn om nu te verkopen (formeel: om te leveren).

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Dat kan volgen uit de wet of uit een testament. Is er geen testament, dan moet de notaris in de registers uitzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn. Is er een testament dan moet de notaris dat lezen en beoordelen wie de erfgenamen zijn. Had de overledene geen partner meer, dan komen er andere erfgenamen. Ook hier is het dus nodig dat de notaris aangeeft wie dat zijn.

Heeft de notaris bepaald wie de erfgenamen zijn, dan moeten die aangeven dat ze de erfenis willen aanvaarden. Dat aanvaarden doen ze (online) bij de notaris. Ook van die aanvaarding doet de notaris verslag in de verklaring.

Het uiteindelijke document omvat dus:

  • wie is er overleden en wanneer;
  • had deze een testament, zo ja van welke datum;
  • wie zijn de erfgenamen en op grond waarvan;
  • hebben de erfgenamen de erfenis aanvaard.

Richtlijn Verklaring van Erfrecht NVB

Het is meestal een bank die een verklaring van erfrecht als eerste vraagt. De bovenstaande regels zijn geen wet. Het is een richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Jouw bank kan in individuele gevallen alsnog vragen om een verklaring van erfrecht.
De NVB heeft een online checklist, waarmee je kan kijken of in jouw geval een Verklaring noodzakelijk is.

Ook kunnen anderen dan de bank om een dergelijke verklaring vragen. Bijvoorbeeld een pensioenverzekering, een overlijdensverzekering of een andere organisatie die iets moet vrijgeven. Bezit de overledene onroerend goed, dan moet de verklaring van erfrecht ingeschreven in het kadaster. Zonder die inschrijving kan het onroerend goed niet geleverd.

Sinds 2022 heeft het NVB nieuwe richtlijnen gemaakt voor andere erfgenamen. Zoals voor kinderen van een overledene en de ongehuwde/niet-geregistreerde partner. De banken hebben een ondergrens van € 10.000 afgesproken. Als het saldo lager is dan € 10.000, dan zal de bank niet om een verklaring van erfrecht vragen. De bank kan wel een vrijwaring vragen, waarin je de bank vrijwaart van claims van eventuele andere erfgenamen. De banken kunnen deze ondergrens verhogen, maar niet verlagen.

De banken kunnen alsnog van deze regels afwijken. Neem daarom altijd contact op met de nabestaandendesk van de bank. Waar banken heel zenuwachtig van worden is als er mogelijk ruzie is tussen de erfgenamen. In dat geval vragen ze direct om een verklaring van erfrecht.

Een verklaring overal geldig

Heb je een verklaring van erfrecht laten opstellen, dan krijg jij één (online) exemplaar. Dat kan je gebruiken voor iedereen die daarom vraagt. Je hoeft dus niet voor iedere bank een nieuwe te laten opstellen.

Alleen voor het buitenland heb je mogelijk een andere verklaring nodig. Dus bijvoorbeeld om aan buitenlandse bezittingen te komen, zoals een huis of bankrekening. In Europa is er de Europese Verklaring van Erfrecht, buiten de EU moet je een formele vertaling laten opstellen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.