Hoelang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht? - vaarwel.nl
Hoelang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht?

Hoelang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht?

Hoelang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht?

De notaris moet uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Soms is dat heel makkelijk en snel geregeld. Bijvoorbeeld als er alleen een partner is. Maar het kan ook langer duren als er een testament is, deze moet beoordeeld worden. Of als er een gemeenteonderzoek moet plaatsvinden. Wij kunnen vrij snel een verklaring van erfrecht opstellen.

Wat moet er uitgezocht worden?

In een verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn. Om erachter te komen wie dat zijn moet de notaris onderzoek verrichten. Voor de erfgenamen kan het al lang duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn. Maar de notaris moet dit eerst onderzoeken, zodat het zeker is dat de juiste erfgenamen worden opgenomen in de verklaring van erfrecht.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er nog een halfbroer of -zus is, of dat er een testament blijkt te zijn waar andere erfgenamen in staan genoemd.

Op basis van de verklaring van erfrecht worden banktegoeden, verzekeringen en onroerende goederen aan de erfgenamen beschikbaar gesteld. Het is daarom van belang dat de juiste personen in de verklaring staan. Een derden, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij, moet er namelijk vanuit kunnen gaan dat de gegevens die in de verklaring van erfrecht staan juist zijn.

opstellen

Hoelang doen wij erover?

Gemiddeld zijn wij veel sneller dan de gemiddelde notaris met het opstellen van de verklaring. Dat is omdat wij het proces tot in de puntjes hebben geautomatiseerd. Daardoor is onze doorlooptijd enorm laag. De erfgenamen vullen zelf de gegevens in. Als er een testament is, gaan wij deze beoordelen. Bij onroerend goed wordt de verklaring ingeschreven in het Kadaster. Alleen als er een gemeenteonderzoek moet plaatsvinden kan het iets langer duren. Wij zijn dan afhankelijk van de gemeente. Hoelang het opstellen duurt is dus afhankelijk van de erfgenamen en soms van de gemeente.

Het identificeren van de erfgenamen kan bij ons ook online, via iDIN. Kan of wil je daar geen gebruik van maken? Dan kan je je legitimeren bij het gemeentehuis en dat naar ons opsturen.

Wat doet de notaris?

De notaris moet veel uitzoeken. Bij veel van zijn vragen is hij bovendien afhankelijk van anderen. Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris.

De notaris moet gegevens opvragen uit de Basisregistratie Personen BRP. Bijvoorbeeld omdat hij uit moet zoeken of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties. Soms moet de gemeente een erfgenamenonderzoek uitvoeren, daarbij moet met de hand in een papieren archief naar gegevens worden gezocht over nakomelingen. Sommige mensen denken dat een trouwboekje hier uitkomst kan bieden. Dat werkt niet, want een dergelijk boekje heeft geen juridische status.

Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Die moeten bijvoorbeeld een kopie van hun ID bewijs opsturen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer. Bijvoorbeeld omdat niet alle erfgenamen in Nederland zijn. Bij ons kan er dan gewerkt worden met een videoverbinding. Nadat de notaris alle gegevens heeft ontvangen, kan hij de verklaring opstellen.

Wat kan ik doen om het opstellen sneller te laten verlopen?

Als je de akte aanvraagt via onze site, heb je al veel gegevens aangeleverd. Bij de opdrachtbevestiging zie je ook of we eventueel nog meer gegevens nodig hebben. Hoe meer van die gegevens je al beschikbaar hebt, hoe sneller de procedure kan gaan. Nog sneller dan papier is wanneer je de stukken al digitaal beschikbaar hebt. Je kan heel eenvoudig met je mobiele telefoon foto’s van documenten maken en aan ons opsturen.

Wij houden je op de hoogte van elke stap in het proces. Zo weet je hoever we zijn met de aanvraag en waar wij eventueel op wachten.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Verklaring van erfrecht?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.