Overlijdensakte bij overlijden in het buitenland - vaarwel.nl
Overlijdensakte bij overlijden in het buitenland

Overlijdensakte bij overlijden in het buitenland

Hoe kom ik aan de overlijdensakte als iemand in het buitenland is overleden?

Als iemand in het buitenland is overleden kun je contact opnemen met de lokale autoriteiten in het land waar de persoon is overleden. Hier verzoek je om een overlijdensakte.

Overlijdensakte uit het buitenland

Een overlijdensakte is een bewijs van overlijden. Op de akte staan de gegevens van de overledene en wanneer en waar die is overleden. Deze gegevens heb je bijvoorbeeld ook nodig voor een verklaring van erfrecht. Als iemand in Nederland is overleden, kun je de overlijdensakte opvragen bij de lokale autoriteiten waar die persoon is overleden. Dit kan een lokale gemeente zijn. Als iemand in het buitenland is overleden, kun je de overlijdensakte dus niet bij een Nederlandse gemeente opvragen.

Contact opnemen met buitenlandse autoriteiten

buitenland

De eerste stap is om contact op te nemen met de lokale autoriteiten in het buitenland. Hiervoor moet je weten waar de persoon is overleden. Heb je de lokale autoriteiten gevonden, dan kun je daar (schriftelijk) verzoeken om een origineel afschrift van de overlijdensakte. Mogelijk kan de Nederlandse ambassade of het consulaat in het betreffende land hierbij helpen.

Wil je een afschrift van een overlijdensakte opvragen in het buitenland? De Nederlandse ambassade of het consulaat ter plaatse kan je daarbij adviseren.

Vertalen en legaliseren

Nadat je de buitenlandse overlijdensakte hebt ontvangen moet je deze laten vertalen en legaliseren. Deze procedure is afhankelijk van het land waar de persoon is overleden. Op de site van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over.

Vervolgens kun je met de vertaalde en gelegaliseerde overlijdensakte naar de Nederlandse gemeente waar de overledene als laatste stond ingeschreven. Dan wordt het overlijden ook daar geregistreerd.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van alles direct na het overlijden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.