alles direct na het overlijden - vaarwel.nl

alles direct na het overlijden

Welke zaken moet je regelen direct na een overlijden. Welke zaken moet je nu stopzetten? Hoe doe je dat dan. Waar moet een overlijden formeel worden gemeld en wie regelt wat dan.

Lees alles over alles direct na het overlijden

 • Overlijden melden andere nationaliteit

  Overlijden melden Van iedereen die in Nederland in het BRP staat ingeschreven meld je het overlijden bij de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dat voor je. Maar meer dan twee miljoen inwoners van Nederland hebben (ook nog) een andere nationaliteit. Hun overlijden moet je dus (ook) melden bij het land van hun nationaliteit. Een voorbeeld:

 • Verklaring van overlijden door de arts

  Wat is een verklaring van overlijden? Een verklaring van overlijden is een cruciaal document dat officieel het overlijden van een persoon vastlegt. Een overlijden moet altijd worden vastgelegd door een behandelend arts of door een gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts). Een dienstdoende arts mag ook als behandelend arts optreden. Dit zijn bijvoorbeeld artsen die voor de

 • Het overlijden melden, hoe doe ik dat?

  Het overlijden melden Als iemand overlijdt, moet dit worden gemeld bij de burgerlijke stand van de gemeente waar diegene is overleden. Woonde de overledene in een andere gemeente? Dan moet je het overlijden melden aan die gemeente. In de meeste gevallen zal de uitvaartondernemer het overlijden melden aan de gemeente. Voordat je het overlijden kunt

 • Voogdij als er niets geregeld was

  Wat moet je direct regelen bij overlijden van de ouder? Het is in het belang van het minderjarige kind dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over voogdij. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk een verzoek tot benoeming van een voogd in te dienen bij de rechtbank. In de tussentijd kunnen familieleden afspraken

 • Benoemen van een aangewezen voogd

  Wat moet je direct regelen? Het is natuurlijk in het belang van het minderjarige kind dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over voogdij. Dus of de benoemde voogd wel die benoeming wil accepteren. Daarom is het verstandig om de benoeming zo snel mogelijk aan de beoogde voogd te laten betekenen. En als diegene geen

 • De overledene was orgaandonor. Hoe werkt dat exact?

  De orgaandonor na overlijden Als de overledene zich als orgaandonor heeft geregistreerd, dan moet de arts de naasten informeren. De arts houdt zich aan de keuze van de overledene om donor te zijn of iemand anders te laten beslissen. Een uitzondering is het geval dat de nabestaanden aannemelijk kunnen maken dat die keuze niet de

 • Post stoppen na overlijden

  Post is er in alle soorten Post kan bestaan uit geadresseerde post waar je om gevraagd hebt en ongevraagde post die toch geadresseerd is. In de eerste post zit ook alle post die te maken heeft met verplichtingen die in onze opzegservice worden behandeld. Dat zijn de abonnementen, de lidmaatschappen en de loterijen en dergelijke.

 • Berichtenbox MijnOverheid na overlijden

  Berichtenbox MijnOverheid De overheid heeft een digitale, persoonlijke brievenbus ontworpen waar je veilig berichten kunt ontvangen. Dit is de Berichtenbox van MijnOverheid. Het voordeel van deze digitale brievenbus is dat je alle overheidspost bij elkaar hebt en je het bericht altijd op tijd ontvangt. De Berichtenbox is beveiligd. Om de berichten te kunnen lezen moet

 • De uitvaartverzekering, hoe werkt dat?

  Uitvaartverzekering opzoeken Allereerst moet je weten of de overledene wel een uitvaartverzekering had afgesloten. Hiervoor ga je eerst op zoek naar het polisblad. Daar staat op bij welke verzekeraar de overledene verzekerd is. Meestal zal de uitvaartverzorger controleren of er een uitvaartverzekering is. De overledene had ook een begunstigde kunnen aanwijzen voor de uitkering. Een

 • Wie betaalt de uitvaart?

  Uitvaartkosten Wanneer er iemand is overleden zullen de kosten van diens uitvaart moeten worden voldaan. In beginsel kan de uitvaart voldaan worden uit de boedel. Deze uitvaartkosten gaan voor de erfenis. De uitvaartkosten zijn dus aftrekbaar voor de erfbelasting. Hier betaal je geen belasting over. Het kan ook zijn dat er een uitvaartverzekering is die een deel betaalt van de uitvaartkosten. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, die

 • De agenda doornemen

  Een begin In iemands agenda vind je aanknopingspunten om zaken te gaan regelen. Ook staan er vaak afspraken in die je in ieder geval moet afzeggen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken voor fysiotherapie, tandarts of de kapper. Houd er rekening mee dat niet iedereen alle afspraken in één agenda heeft staan. Sommige mensen hebben een digitale

 • Overlijdensakte bij overlijden in het buitenland

  Overlijdensakte uit het buitenland Een overlijdensakte is een bewijs van overlijden. Op de akte staan de gegevens van de overledene en wanneer en waar die is overleden. Deze gegevens heb je bijvoorbeeld ook nodig voor een verklaring van erfrecht. Als iemand in Nederland is overleden, kun je de overlijdensakte opvragen bij de lokale autoriteiten waar

 • Arts, apotheek, medicijnen na overlijden

  Altijd een arts bij overlijden Het overlijden moet in Nederland altijd worden vastgesteld door een arts. Dat hoeft natuurlijk niet de huisarts te zijn. Als iemand in een ziekenhuis of verpleeghuis overlijdt zal de daar dienstdoende arts het overlijden vaststellen. Overlijdt iemand thuis dan moet de huisarts gewaarschuwd die het overlijden kan vaststellen. Als de

 • Grafrechten, wie betaalt de kosten van de verlenging?

  Grafrechten Het grafrecht is het recht om voor een bepaalde tijd een plek op een begraafplaats te hebben. Hiervoor moet je betalen. Deze kosten worden (meestal) door de nabestaanden van de overledene betaald. Dit bedrag betalen zij aan de gemeente of een kerk die de begraafplaats onderhoudt. Betaal je de kosten voor het grafrecht bij

 • Oude uitvaartpolis

  Oude uitvaartpolis verloren Veel nabestaanden weten niet of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten. Dit kan zijn omdat de polis verloren is gegaan of omdat de verzekeraar onbekend is. Dat is zonde, want de overledene had als doel om de nabestaande financieel te ontlasten. Maar als de nabestaanden niets weten van de verzekering, kan er ook niet worden uitgekeerd. Hoe vind

 • Eigenaar van de urn

  Opdrachtgever van crematie De opdrachtgever van de crematie heeft recht op de urn. De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat hij of zij dan ook mag beslissen over (de bestemming van) de urn.Dus niet de echtgenoot, erfgenaam, bloedverwant of begrafenisexecuteur, tenzij hij of zij de crematie heeft geregeld. Dat is alleen anders als het duidelijk is dat de overledene uitdrukkelijk niet de opdrachtgever