Post stoppen na overlijden - vaarwel.nl
Post stoppen na overlijden

Hoe stop je de post?

De eenvoudige manier om de post te stoppen is om het overlijden te melden in het Nationaal Overlijden Register. Maar misschien wil je wel niet alle post stoppen, maar juist doorsturen of wel ontvangen.

Post is er in alle soorten

Post kan bestaan uit geadresseerde post waar je om gevraagd hebt en ongevraagde post die toch geadresseerd is. In de eerste post zit ook alle post die te maken heeft met verplichtingen die in onze opzegservice worden behandeld. Dat zijn de abonnementen, de lidmaatschappen en de loterijen en dergelijke. Lees die berichten zorgvuldig door, voordat je per ongeluk iets stopt dat je achteraf liever nog even door liet lopen.

post

De ongevraagde geadresseerde post kun je stoppen via het Nationaal Overledenenregister, zie hieronder.

De overheidspost stopt meestal doordat overheidsorganisaties bericht ontvangen dat iemand is overleden. Veel instanties hebben een koppeling met het BRP. Dat geldt ook voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Blijft er van overheidswege post op naam van een overledene komen, dan is er iets mis gegaan. In dat geval kun je het best zelf contact opnemen met de afzender, zodat de post stopgezet kan worden.

Stichting Postfilter

Het bedrijfsleven heeft een stichting (stichting Postfilter) in het leven geroepen om de verzending van post aan overledenen te voorkomen. Het betreft hier dan geadresseerd reclamedrukwerk. Dat wil zeggen dat gewone post, die dus niet valt onder reclame, wel verzonden zal worden.

Nederlandse bedrijven zijn verplicht om een registratie bij het Nationaal Overledenenregister te respecteren. De regels zijn vastgelegd in de Code Postfilter, en naleving wordt gecontroleerd door de Stichting Reclame Code. Krijg je tóch geadresseerde reclamepost die niet welkom is? Meld dit dan eerst bij de afzender.

Ben je ontevreden over de afhandeling, dan kun je een klacht bij de Reclame Code Commissie indienen.

De erven van

Het komt ook voor dat een instantie op de hoogte is van het overlijden, maar niet weet wie de nieuwe rechthebbende is. Dat geldt bijvoorbeeld voor banken die wel weten dat de rekeninghouder is overleden, maar nog niet wie de erfgenamen zijn. Dergelijke post komt op naam van “de erven van“. Dat zijn dan de gezamenlijke erfgenamen van de overledene waarop de brief betrekking heeft. Bij ontvangst van een brief met deze aanhef is deze dus bestemd voor alle erfgenamen van de overledene. De ontvanger van de brief mag de brief en de inhoud ervan niet voor zichzelf houden.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de eigendom van onroerend goed. Belastingaanslagen en andere formele stukken komen dan binnen op naam van “de erven van”. Dit kun je voorkomen door een verklaring van erfrecht in te laten schrijven in het Kadaster.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van post en mail?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.