Het overlijden melden, hoe doe ik dat? - vaarwel.nl
Het overlijden melden, hoe doe ik dat?

Het overlijden melden, hoe doe ik dat?

Hoe moet ik een overlijden melden?

Ieder overlijden moet worden gemeld bij de gemeente. De uitvaartondernemer is meestal degene die hiervoor zorgt. De gemeente geeft het overlijden weer door aan bepaalde overheidsinstanties, maar niet aan iedereen. Bijvoorbeeld niet aan de bank. Daar moeten de erfgenamen voor zorgen.

Het overlijden melden

Als iemand overlijdt, moet dit worden gemeld bij de burgerlijke stand van de gemeente waar diegene is overleden. Woonde de overledene in een andere gemeente? Dan moet je het overlijden melden aan die gemeente. In de meeste gevallen zal de uitvaartondernemer het overlijden melden aan de gemeente. Voordat je het overlijden kunt melden bij de gemeente, heb je een verklaring van overlijden nodig.

overlijden melden

Nadat het overlijden is gemeld, geeft de gemeente een akte van overlijden af. Dit is een officieel document waarin staat wie er is overleden, wanneer en waar. Deze akte kun je voor verschillende instanties gebruiken als bewijsmiddel van het overlijden.

Let op! In de akte van overlijden staat niet wie de erfgenamen zijn. Dat staat wel in de verklaring van erfrecht, opgesteld door de notaris.

Juridische termijn

Het overlijden moet binnen zes werkdagen zijn gemeld bij de gemeente. In de praktijk zijn dat dus acht gewone dagen. Artikel 16 Wet op de lijkbezorging

De melding kan door een erkende uitvaartondernemer elektronisch worden ingediend.

De gemeente

De gemeente geeft het overlijden door aan bepaalde instanties. De gemeente zorgt ervoor dat het overlijden wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Op grond hiervan maakt de gemeente een overlijdensakte. Daarna wordt het overlijden doorgegeven aan:

De gemeente geeft het overlijden niet door aan de bank. Als de overledene een woning huurde wordt dit ook niet automatisch doorgegeven aan de verhuurder. De erfgenamen zullen dit zelf moeten melden. Het is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden om contact op te nemen met overige instanties en het overlijden door te geven. Denk hierbij ook aan het overlijden doorgeven aan de werkgever en uitkeringsinstanties.

Melden is niet de erfenis aanvaarden

Het melden van overlijden heeft niets te maken met het aanvaarden van de erfenis. Het is een taak die je kunt uitvoeren om zorgvuldig om te gaan met de nalatenschap en om schade te voorkomen. Dus als voorbeeld: jij meldt aan de verhuurder dat de huurder is overleden. Deze huurder had een huurachterstand. Door netjes te melden voorkom je dat er een grotere huurachterstand ontstaat. Dat is in het belang van de verhuurder. Jij hebt hierdoor niet de erfenis aanvaard. Je bent ook niet hierdoor aansprakelijk voor de huurschuld

Overleden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overlijdt, moet je het een en ander regelen. Allereerst moet je de overledene terughalen naar Nederland, ook wel ‘repatriëring‘ genoemd. Was de overledene verzekerd? Dan moet je contact opnemen met de verzekeraar. Die kan jou helpen met het terughalen. Was de overledene niet verzekerd? Dan kun je een internationale uitvaartonderneming inschakelen.

Meer informatie over repatriëring vind je op Nederlandwereldwijd.nl.

Het overlijden moet in het buitenland worden gemeld bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een gemeente. De lokale autoriteiten zullen na de melding een overlijdensakte opstellen. Met deze akte kun je het overlijden in Nederland melden. Maak daarvoor een afspraak bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. Wil je een afschrift van een overlijdensakte opvragen in het buitenland? Dat kan via de Nederlandse ambassade of het consulaat ter plaatse.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van alles direct na het overlijden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.