Arts, apotheek, medicijnen na overlijden - vaarwel.nl
Arts, apotheek, medicijnen na overlijden

Arts, apotheek, medicijnen na overlijden

Hoe rond je de medische hulp af na overlijden?

Het is mogelijk dat verschillende organisaties informatie ontvangen via het medisch dossier. Maar daarvoor was expliciete toestemming van de overledene nodig. Was die niet gegeven, dan moeten de nabestaanden de informatie doorgeven. Alle overgebleven medicijnen moeten terug naar de apotheek.

Altijd een arts bij overlijden

arts

Het overlijden moet in Nederland altijd worden vastgesteld door een arts. Dat hoeft natuurlijk niet de huisarts te zijn. Als iemand in een ziekenhuis of verpleeghuis overlijdt zal de daar dienstdoende arts het overlijden vaststellen. Overlijdt iemand thuis dan moet de huisarts gewaarschuwd die het overlijden kan vaststellen.

Als de huisarts niet degene is die het overlijden heeft vastgesteld kun je die op de hoogte brengen. In principe zal de huisarts bericht ontvangen van het overlijden. Zeker bij oude mensen is vaak regelmatig contact tussen huisarts en patiënt. Het kan dan ook zorgvuldig zijn de huisarts persoonlijk op de hoogte te brengen.

Het kan ook zo zijn dat de overledene nog afspraken had staan met artsen of in een ziekenhuis. Deze moeten afgezegd worden.

De apotheek

De vraag of de apotheek op de hoogte zal zijn van het overlijden hangt af van de overledene. Apotheken kunnen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. In dat geval zullen zij ook op de hoogte zijn van het overlijden. Die toegang moeten de klanten van de apotheek zelf verschaffen. Doet ze dat niet, dan is er geen uitwisseling. Er zijn redelijk wat mensen die om redenen van privacy die koppeling niet hebben gelegd. In dat geval is het verstandig het overlijden te melden, ook in verband met mogelijke herhaalrecepten.

Overgebleven medicijnen

Veel mensen hebben in de laatste fase van hun leven veel medicijnen, waaronder zware pijnstillers. Een deel van die medicijnen (zoals morfine) valt onder de wetgeving voor verdovende middelen, zoals de Opiumwet of de Geneesmiddelenwet. Het bezit van die medicijnen, zoals pijnstillers, zonder recept is een strafbaar feit. Puur juridisch is dus na het overlijden niemand meer bevoegd om die medicijnen te bezitten. Eigenlijk is het de taak van een arts om ervoor te zorgen dat die medicijnen terug gaan naar de apotheek. Dat doet de huisarts dan door te zeggen dat de nabestaanden de medicijnen terug moeten brengen. In de praktijk is hier echter geen toezicht op.

Het is niet toegestaan om niet gebruikte medicijnen weg te gooien of door te spoelen. De nabestaanden moeten de niet-gebruikte medicijnen dus terugbrengen naar de apotheek.

De tandarts en andere hulpverleners

De tandarts heeft meestal geen toegang tot het elektronisch patiëntendossier. Deze ontvangt dus geen bericht van overlijden. Ook andere hulpverleners moet je op de hoogte brengen, zoals mondhygiënisten, pedicure, fysiotherapeuten, psychologen en dergelijke.

Medische hulpmiddelen en voorzieningen moeten over het algemeen terug.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van huisartsen en zorgverleners?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.