Hoe zeg ik de huurovereenkomst op na het overlijden van de huurder? - vaarwel.nl
Hoe zeg ik de huurovereenkomst op na het overlijden van de huurder?

Hoe zeg ik de huurovereenkomst op na het overlijden van de huurder?

Hoe zeg ik de huurovereenkomst van een woonruimte op na het overlijden van de huurder?

De huurovereenkomst van een woonruimte eindigt bij overlijden automatisch na 2 maanden. De erfgenamen kunnen de huur ook eerder stopzetten. Als er een medehuurder is, blijft de huur doorlopen.

Huurovereenkomst opzeggen na overlijden

huurovereenkomst

De overledene huurde een woning. De huurovereenkomst stopt dan niet automatisch. De huur loopt bij overlijden nog enige tijd door. Als er een medehuurder is, wordt de huur niet zomaar stopgezet.

Was de overledene alleenstaande? Dan eindigt de huur automatisch na verloop van twee maanden na het overlijden. De erfgenamen mogen de huur ook eerder opzeggen. Dat mag tegen het eind van de eerste maand na het overlijden van de huurder.

Dit is geregeld in artikel 7:268 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Woonde de overledene in een verzorgings/ of verpleeghuis dan gelden er andere regels.

Voorbeeld

Is de overlijdensdatum bijvoorbeeld 13 maart, dan eindigt de huur automatisch op 31 mei. De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Willen de erfgenamen eerder opzeggen? Dan kan dat per 30 april.

Is er een medehuurder? Dan loopt de huurovereenkomst automatisch door en wordt deze niet beëindigt. De medehuurder mag de overeenkomst wel binnen 6 maanden zelf opzeggen.

Lees ook: Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden huurder?

Wie betaalt de huurkosten?

De erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard zijn verplicht om de (achterstallige) huur te betalen aan de verhuurder. Daarnaast moeten de erfgenamen de woning ontruimen als de overledene alleenstaande was en er dus geen medehuurder is.

Hoe moet ik de overeenkomst opzeggen?

Zoals hiervoor staat, de overeenkomst eindigt van rechtswege. Je aanvaardt dus niet de erfenis door aan de verhuurder te melden dat de huurder is overleden. Je doet melding van overlijden en daardoor eindigt de huur.

In de huurovereenkomst staat hoe de overeenkomst moet worden beëindigd. Bijvoorbeeld schriftelijk en per aangetekende brief aan de verhuurder. De erfgenamen of de executeur moet de melding van overlijden doen met inachtneming van de formaliteiten. Op de website van de verhuurder staat soms ook aangegeven welke documenten nodig zijn, zoals een kopie van de overlijdensakte.

Andere overeenkomst opzeggen

Naast de huurovereenkomst voor een woonruimte, kan de overledene ook nog andere huurovereenkomsten hebben afgesloten. Zoals de huur van goederen. Deze overeenkomsten worden niet automatisch na 2 maanden beëindigt. De overeenkomst eindigt niet door het overlijden van de huurder of verhuurder. De erfgenamen van de overledenen treden in de plaats van de overledene. Dit geldt ook voor de rechten en plichten die uit de overeenkomst voortkomen.

De erfgenamen zijn ook bevoegd om de overeenkomst op te zeggen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Wonen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.