Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden huurder? - vaarwel.nl
Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden huurder?

Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden huurder?

Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden van de huurder?

Je mag als verhuurder niet direct na het overlijden van de huurder de woning gaan ontruimen, maar pas als de huurovereenkomst is beëindigd. De huurovereenkomst eindigt aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder.

Ontruimen van de huurwoning na overlijden huurder

ontruimen

Een vraag die niet fijn is om over na te denken, is de vraag wanneer de verhuurder de woning kan ontruimen als de huurder is komen te overlijden.

In de gehuurde ruimte zullen meestal spullen staan die eigendom waren van de huurder. Hoe moet de verhuurder daarmee omgaan en wanneer kan hij overgaan tot ontruiming?

Einde huurovereenkomst bij overlijden?

Als er naast de overleden huurder ook medehuurders zijn, worden die medehuurders automatisch huurder en loopt de huurovereenkomst door. Er kan dan niet worden ontruimd.

Als er geen medehuurders zijn, eindigt de huurovereenkomst pas aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder. De huurovereenkomst eindigt dus niet twee maanden na het overlijden van de huurder. Je mag als verhuurder dus niet direct na het overlijden van de huurder de woning gaan ontruimen, maar pas als de huurovereenkomst is beëindigd. De erfgenamen van de huurder kunnen de huur ook eerder opzeggen.

Lees ook: Hoe zeg ik de huur op na het overlijden van de huurder?

Erfgenamen moeten ontruimen bij einde huurovereenkomst

De erfgenamen van de huurder mogen de huurovereenkomst eerder beëindigen, namelijk tegen het eind van de eerste maand. Zij nemen, als rechtsopvolgers, automatisch de rechten en plichten van de huurder over. Let wel op: dat is alleen als alle erfgenamen de erfenis hebben aanvaard. De erfgenamen moeten dus ook de (achterstallige) huur betalen totdat de huurovereenkomst eindigt. Ze hebben wel recht op de door de huurder betaalde borg.

Ook moeten zij, omdat de huurder dat ook moest, de woning ontruimd opleveren. Zij zijn dus verantwoordelijk voor het (tijdig) ontruimen. Als de erfgenamen de woning niet (willen) ontruimen, kan de verhuurder via de rechter eisen dat zij gedwongen de woning moeten ontruimen.

Geen erfgenamen (bekend)

Als geen erfgenamen zijn die zich melden bij de verhuurder, moet de verhuurder nagaan wie de erfgenamen zijn. De verhuurder kan dat bij het Centraal Testamentenregister nagaan. Bij geen of onbekende erfgenamen moet de verhuurder de volgende procedure doorlopen om te mogen ontruimen:

  1. De verhuurder moet aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar te benoemen.
  2. Als die is benoemd, moet de verhuurder een ontruimingsvordering instellen tegen de vereffenaar.

Dat is de juridisch juiste manier. Een andere minder juridisch zuivere manier is dat de verhuurder twee maanden na het overlijden van de huurder wacht en daarna de spullen (inboedel) zelf verwijdert. In de huurovereenkomst staat meestal dat de verhuurder zelf de spullen die na het eindigen van de huurovereenkomst in de woning achterblijven mag ophalen en (na een bepaalde tijd) mag vernietigen. De verhuurder kan dan nog wel worden geconfronteerd met erfgenamen die zich alsnog melden bij de verhuurder.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Wonen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.