Wonen - vaarwel.nl

Wonen

Wat moet je regelen met de woning van de overledene. Hoe zit het met een koopwoning of huurwoning na overlijden. Overzetten op een andere naam, verkopen, hypotheken.

Lees alles over wonen

 • De huurwoning na overlijden

  De overledene had een huurwoning De overledene bezat een huurwoning. Wat gebeurt er met de huurwoning na een overlijden? Na een overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. Zij moeten dus ook een beslissing nemen over de huurwoning. Woonde de overledene alleen? Dan moet je de huurwoning opzeggen. De huur eindigt

 • Een vakantiewoning erven

  Vakantiewoning erven Je hebt een vakantiewoning geërfd. Wat nu? Veel mensen in Nederland bezitten een vakantiewoning. Als zij komen te overlijden gaat die woning eerst naar een eventuele partner en daarna naar de kinderen. Hoe werkt dat en waar moet je rekening mee houden? Meer weten over het erven van woning? Lees dan ook dit

 • Woning in het buitenland. Welk recht is van toepassing?

  Huis in het buitenland. Welk recht is van toepassing? Bij een overlijden is het recht van toepassing van het land waar de overledene woonde. Dat is het land waar hij/zij de laatste gewone verblijfplaats had. Bijvoorbeeld waar de gezinssituatie afspeelde of waar hij belasting heeft betaald. Dankzij internationale afspraken is het eenvoudiger een huis in

 • Samenwonende partner in woning blijven wonen na overlijden

  Samenwonende partner Samenwoners zijn niet automatisch elkaars erfgenamen. In de wet is niets geregeld voor samenwoners. Als zij niets hebben geregeld, gelden de wettelijke regels voor het afhandelen van de erfenis. De erfenis gaat dan naar zijn/haar kinderen. Zijn die er niet? Dan zijn de ouders, broers en zussen erfgenamen. Dat houdt dus in dat

 • Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster?

  Inschrijving bij het Kadaster In het Kadaster staat wie eigenaar is van een perceel, kavel, appartement en huis. Als een eigenaar van het onroerend goed komt te overlijden, veranderd dat niet automatisch in het Kadaster. De erfgenamen moeten een verklaring van erfrecht laten opstellen. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het Kadaster zodat het onroerend

 • Opslag of kluis opzeggen na overlijden

  Een opslag of kluis Mensen kunnen spullen extern opslaan. Banken bieden geen kluisjes meer aan. Die dienst is overgenomen door De Nederlandse Kluis. Grotere spullen slaan mensen op in tijdelijke opslag, zoals Shurgard, Allsafe of Inboedelhotel. Wat nou als iemand overlijdt die klant is bij een dergelijk bedrijf. Hoe kom je dan aan die spullen?

 • Een woning erven

  Een woning erven Je kan een woning erven. Dit kan een waardevolle erfenis zijn, maar let wel op. Op de woning kan nog een hypotheek rusten of je moet een hoog bedrag aan erfbelasting betalen. Het is van belang om dit eerst te onderzoeken voordat je de erfenis zuiver aanvaardt. Als je eenmaal zuiver hebt

 • Hoe zeg ik de huurovereenkomst op na het overlijden van de huurder?

  Huurovereenkomst opzeggen na overlijden De overledene huurde een woning. De huurovereenkomst stopt dan niet automatisch. De huur loopt bij overlijden nog enige tijd door. Als er een medehuurder is, wordt de huur niet zomaar stopgezet. Was de overledene alleenstaande? Dan eindigt de huur automatisch na verloop van twee maanden na het overlijden. De erfgenamen mogen

 • Snel ontruimen van verzorgingsflat

  Vaste ontruimingstermijn van zeven dagen De Algemene Voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor verzorgingstehuizen gaat uit van zeven dagen voor een kamer of woning leeg moet zijn opgeleverd. Dat wil zeggen dan binnen zeven dagen na het overlijden de kamer leeg moet zijn opgeleverd. Bovendien, dit is geen wettelijke termijn. Dat wil zeggen dat er

 • Hypotheek na overlijden

  Wat moet ik met de hypotheek van de overledene? De overledene had een hypotheek. De hypotheek is een zekerheid voor een lening die is verstrekt. De hypotheek (ook wel: het hypotheekrecht) rust op een woning en staat ingeschreven bij het Kadaster. Het is de inschrijving van het recht van hypotheek van de hypotheekverstrekker, meestal een

 • Overnemen huurcontract na overlijden

  Juridisch medehuurder De overledene huurde een woning. Je staat al op het huurcontract als medehuurder. De overledene was de hoofdhuurder. Je kunt eenvoudig het huurcontract overnemen. De verhuurder moet daarvoor de overeenkomst aanpassen. De enige wijziging is dat de overleden persoon niet langer op de overeenkomst staat. De andere partij, die blijft wonen in de

 • Europese verklaring van erfrecht

  Europese verklaring van erfrecht In de Europese Erfrechtverordening staat het erfrecht op Europees niveau geregeld. Dit geldt voor alle aangesloten EU-landen. Deze verordening is van belang bij internationale erfenissen. Dus als de erflater vermogen had in een ander EU land. Denk hierbij aan een woning in het buitenland of een bankrekening. Het opstellen van een

 • Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden huurder?

  Ontruimen van de huurwoning na overlijden huurder Een vraag die niet fijn is om over na te denken, is de vraag wanneer de verhuurder de woning kan ontruimen als de huurder is komen te overlijden. In de gehuurde ruimte zullen meestal spullen staan die eigendom waren van de huurder. Hoe moet de verhuurder daarmee omgaan