Snel ontruimen van verzorgingsflat - vaarwel.nl
Snel ontruimen van verzorgingsflat

Snel ontruimen van verzorgingsflat

Hoe snel moet een verzorgingsflat leeg na overlijden?

De meest voorkomende termijn is zeven dagen, maar dat is geen wettelijke regeling. Ontruim je niet tijdig dan kan het huis zelf overgaan tot ontruiming.

Vaste ontruimingstermijn van zeven dagen

verzorgingsflat ontruimen

De Algemene Voorwaarden van Actiz, de brancheorganisatie voor verzorgingstehuizen gaat uit van zeven dagen voor een kamer of woning leeg moet zijn opgeleverd. Dat wil zeggen dan binnen zeven dagen na het overlijden de kamer leeg moet zijn opgeleverd. Bovendien, dit is geen wettelijke termijn. Dat wil zeggen dat er in de praktijk schrijnende situaties zijn waarbij nabestaande soms binnen twee dagen een woning leeg moeten opleveren.

Soms is het mogelijk in overleg met de zorginstelling een langere termijn af te spreken. Daar moet je dan wel voor betalen als nabestaanden. Deze kosten kun je niet van de erfenis aftrekken.

Sta je voor een dergelijke situatie? Kijk dan om te beginnen in de algemene voorwaarden van deze zorgaanbieder en/of de overeenkomst die de overledene had. Ben je het niet eens met het besluit dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. In de praktijk zal dat altijd achteraf zijn. Je kunt dan wel gelijk krijgen, maar geen schadevergoeding, omdat je slechts nabestaande bent.

Ook bij samenwonen is het inpakken geblazen

Soms wonen mensen samen in een verzorgingsflat. Als een van beiden overlijdt moet de andere naar een passende kamer verhuizen. Ook hier geldt vaak de termijn van zeven dagen. Hierbij moet er dan wel een ruimte vrij zijn binnen de instelling. Hierdoor kan deze termijn soms langer uitpakken.

Opbaren kan soms

Met inachtneming van de eerder genoemde zeven dagen is het soms mogelijk een overledene op te baren in de eigen woning. De zorgaanbieder kan hier aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld zullen ze extra kosten in rekening brengen voor afleggen en opbaren zoals koeling of andere faciliteiten.

Bekostiging tot 13 dagen

De zorginstellingen ontvangen na overlijden een vergoeding voor 13 dagen van de financiering. Die vergoeding is lager dan een normale vergoeding. De regeling heeft de mooie naam “overgangsdagen”.

Particulier kan het heel anders zijn

Niet alle verzorgingstehuizen zijn publiek gefinancierd. Er zijn ook particuliere verzorgingstehuizen. Daarbij kunnen totaal andere regels gelden. Die kunnen bijvoorbeeld meer aansluiten bij de regels voor het opzeggen van een huurwoning.

Verzorgingstehuis gaat zelf over tot ontruiming

De regels worden meestal heel strikt nageleefd. De nabestaanden moeten dus binnen de daarvoor gestelde termijn de verzorgingsflat hebben ontruimd. Is dat niet het geval, dan zal de instelling overgaan tot ontruiming. In eerste instantie gaan de spullen dan in de opslag. De kosten van die opslag worden aan de erfgenamen in rekening gebracht.

Het spreekt voor zich dat dit ook de procedure is als er geen nabestaanden bekend zijn.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Wonen?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.