Hypotheek na overlijden - vaarwel.nl
Hypotheek na overlijden

Hypotheek na overlijden

Hoe zit het met de hypotheek na overlijden?

Een hypotheek loopt na het overlijden gewoon door. Een afgeloste hypotheek die nog in het Kadaster staat, blijft daar staan. Een hypotheek is maar ten dele gekoppeld aan de persoon die de hypotheek afsloot.

Wat moet ik met de hypotheek van de overledene?

De overledene had een hypotheek. De hypotheek is een zekerheid voor een lening die is verstrekt. De hypotheek (ook wel: het hypotheekrecht) rust op een woning en staat ingeschreven bij het Kadaster. Het is de inschrijving van het recht van hypotheek van de hypotheekverstrekker, meestal een bank. Dit hypotheekrecht komt niet te vervallen door het overlijden van degene die de lening afsloot. Het hypotheekrecht blijft op de woning rusten.

hypotheek

Was de overledene jouw partner? Dan is het verstandig om langs een hypotheekadviseur te gaan. Die kan voor jou uitrekenen of je de hypotheek alleen kan dragen. Mogelijk moeten er een aantal gegevens aangepast worden. Het verschilt per bank, maar hier heb je enkele maanden tot twaalf maanden na het overlijden de tijd voor.

Daarnaast heb je een verklaring van erfrecht nodig. Deze verklaring wordt ingeschreven in het Kadaster, zodat de woning op naam van de erfgenamen komt te staan. Hiermee gaat het eigendom over op de erfgenamen.

Was je niet de partner van de overledene, en stond de hypotheek dus niet op jullie beide namen? Dan geldt dat de erfgenamen die de erfenis zuiver hebben aanvaard, dat zij verplicht zijn om de hypotheeklasten te voldoen. Ook de onroerend goed belasting, gas, water, licht en verzekeringspremies komen voor rekening van de erfgenamen.

De hypotheek was al afgelost

Het komt regelmatig voor dat de hypotheek al is afgelost, maar het hypotheekrecht nog in het Kadaster staat ingeschreven. Dat verdwijnt nooit automatisch nadat de volledige hypotheek is afgelost. Het Kadaster noch de hypotheekverstrekker ontvangt een bericht van het overlijden. Als de erfgenamen de woning willen verkopen, zal eerst het hypotheekrecht moeten worden uitgeschreven.

Wij kunnen die afgeloste, maar nog ingeschreven hypotheekakte voor je doorhalen bij het kadaster. Dat kan je 100% online doen via onze zustersite Royement.nl. We hebben maar een paar gegevens nodig. Dan nemen wij de rest van het werk voor je uit handen.

De woning verkopen na overlijden

Als de erfgenamen de woning willen verkopen, moet de hypotheek zijn afgelost en uitgeschreven uit het Kadaster. Dat regelt de notaris bij verkoop. Die verrekent de koopsom met de hypotheek. Dat deel van de koopsom wordt afgelost bij de hypotheekverstrekker. Daarna ontvangt de notaris toestemming van de bank om het hypotheekrecht door te halen. Een eventueel restant wordt door de notaris aan de erfgenamen uitgekeerd.

Er kan ook een tekort zijn, als de koopsom lager was dan de hypotheek. In dat geval moeten de erfgenamen dat tekort bijstorten.

Uitkering levensverzekering gekoppeld aan hypotheek?

Bij oudere hypotheken was een levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek. De uitkering van de verzekering is verpand aan de bank. Bij overlijden ging de uitkering naar de bank. De bank gebruikte dit geld om de hypotheek af te lossen. Nadat de hypotheek volledig is afgelost, kan je de hypotheek laten royeren.

Is de levensverzekering nergens aan gekoppeld? Dan ontvangt de begunstigde de uitkering en kan zelf beslissen waar het geld voor gebruikt wordt.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De NHG is geen alternatief voor een overlijdensrisicoverzekering. Een hypotheek met NHG heeft het voordeel dat de restschuld kan worden kwijtgescholden bij een gedwongen verkoop, zoals bij het overlijden van een partner het geval kan zijn. De NHG zorgt er dus niet voor dat een gedwongen verkoop voorkomen kan worden. De NHG kan er wel voor zorgen dat de woning niet direct verkocht hoeft te worden. De garantie ondersteunt de erfgenaam, zodat die de tijd heeft om een oplossing te vinden.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de koopwoning?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.