de koopwoning - vaarwel.nl

de koopwoning

Een koopwoning kent bijzondere onderwerpen die je moet regelen. Zo staat de koopwoning in Het Kadaster op naam van de overledene. Mogelijk is er een hypotheek. Hoe kun je de woning verkopen of kun je er zelf blijven wonen?

Lees alles over de koopwoning

 • Woning in het buitenland. Welk recht is van toepassing?

  Huis in het buitenland. Welk recht is van toepassing? Bij een overlijden is het recht van toepassing van het land waar de overledene woonde. Dat is het land waar hij/zij de laatste gewone verblijfplaats had. Bijvoorbeeld waar de gezinssituatie afspeelde of waar hij belasting heeft betaald. Dankzij internationale afspraken is het eenvoudiger een huis in

 • Samenwonende partner in woning blijven wonen na overlijden

  Samenwonende partner Samenwoners zijn niet automatisch elkaars erfgenamen. In de wet is niets geregeld voor samenwoners. Als zij niets hebben geregeld, gelden de wettelijke regels voor het afhandelen van de erfenis. De erfenis gaat dan naar zijn/haar kinderen. Zijn die er niet? Dan zijn de ouders, broers en zussen erfgenamen. Dat houdt dus in dat

 • Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster?

  Inschrijving bij het Kadaster In het Kadaster staat wie eigenaar is van een perceel, kavel, appartement en huis. Als een eigenaar van het onroerend goed komt te overlijden, veranderd dat niet automatisch in het Kadaster. De erfgenamen moeten een verklaring van erfrecht laten opstellen. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het Kadaster zodat het onroerend

 • Een woning erven

  Een woning erven Je kan een woning erven. Dit kan een waardevolle erfenis zijn, maar let wel op. Op de woning kan nog een hypotheek rusten of je moet een hoog bedrag aan erfbelasting betalen. Het is van belang om dit eerst te onderzoeken voordat je de erfenis zuiver aanvaardt. Als je eenmaal zuiver hebt

 • Hypotheek na overlijden

  Wat moet ik met de hypotheek van de overledene? De overledene had een hypotheek. De hypotheek is een zekerheid voor een lening die is verstrekt. De hypotheek (ook wel: het hypotheekrecht) rust op een woning en staat ingeschreven bij het Kadaster. Het is de inschrijving van het recht van hypotheek van de hypotheekverstrekker, meestal een