Samenwonende partner in woning blijven wonen na overlijden - vaarwel.nl
Samenwonende partner in woning blijven wonen na overlijden

Samenwonende partner in woning blijven wonen na overlijden

Kan ik in de woning blijven wonen als mijn samenwonende partner komt te overlijden?

Dat verschilt per situaties. Is er een testament opgesteld en ben jij erfgenaam? Of is er een (notarieel) samenlevingscontract opgesteld met een verblijvingsbeding? Zo ja, dan kun je in de woning blijven wonen. Als dat niet is gedaan, kun je waarschijnlijk niet in de woning blijven wonen.

Samenwonende partner

Samenwoners zijn niet automatisch elkaars erfgenamen. In de wet is niets geregeld voor samenwoners. Als zij niets hebben geregeld, gelden de wettelijke regels voor het afhandelen van de erfenis. De erfenis gaat dan naar zijn/haar kinderen. Zijn die er niet? Dan zijn de ouders, broers en zussen erfgenamen.

Dat houdt dus in dat de samenwonende partner geen erfgenaam is, ook niet als zij samen een woning hebben gekocht.

Is er een testament?

samenwonende

Als samenwoners kun je wel een testament opstellen en elkaar benoemen tot erfgenamen. Controleer dus bij het Centraal Testamentenregister (CTR) is er een testament is opgesteld. Is de partner in dit testament tot enig erfgenaam benoemd? Dan erft hij/zij ook de woning en kan de partner daar blijven wonen. De partner is dan volledig eigenaar van de woning.

Is er geen testament? Dan is de samenwonende partner geen erfgenaam.

Samenlevingscontract

De samenwoners kunnen ook een (notarieel) samenlevingscontact hebben opgesteld. In dit contract staan de afspraken omtrent het samenwonen en de verdeling van de kosten. Daarnaast kan er ook een verblijvingsbeding zijn opgenomen in het samenlevingscontract. Dat houdt in dat de partner na het overlijden in de woning mag blijven wonen.

Let op! Daarmee is de samenwonende partner geen erfgenaam worden. Dat kan alleen met een testament. Het eigendom van de woning gaat dus wel naar de erfgenamen, maar zij kunnen de langstlevende partner niet dwingen om uit de woning te gaan.

Is er wel een samenlevingscontact, maar is er geen verblijvingsbeding opgenomen? Dan heeft de langstlevende partner helaas nergens recht op. De helft van de woning gaat naar de erfgenamen van de overledene. Het kan zijn dat de langstlevende partner de erfgenamen kan uitkopen, en daarmee toch volledig eigenaar van de woning kan worden. Beschikt de langstlevende niet over voldoende financiële middelen? Dan zal de woning verkocht moeten worden zodat de erfgenamen hun erfdeel kunnen ontvangen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van de koopwoning?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.