Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) - vaarwel.nl
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zorgt voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland. Indien een gemotoriseerd voertuig wordt overgezet op een andere naam, moet dat via de RDW. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand is overleden. De voertuigen van de overledene moeten worden overgezet op de erfgenamen, dat gaat via de RDW.

Lees ook: De auto na overlijden.