Wijzigen bij Kadaster - vaarwel.nl

Wijzigen bij Kadaster

Overlijden en Kadaster

Als de overledene een eigen woning had moet er na het overlijden nog wat geregeld. Dat is trouwens ook het geval als er landbouwgrond, grond of een kadastraal schip in de erfenis zit.

Kadaster

De kern is heel eenvoudig. In het Kadaster kan iedereen vinden wie de eigenaar is van een woning. Dat is heel belangrijk bij verkoop bijvoorbeeld. De notaris kijkt in het Kadaster wie de eigenaar is en die kan de woning verkopen. Is die persoon overleden, dan kan die de woning niet verkopen. Daarom moeten de erfgenamen zorgen dat de woning op de juiste naam komt te staan in het Kadaster.

Voor de duidelijkheid, dat moet ook als de woning op twee namen van bijvoorbeeld een echtpaar staat. Is één van beiden overleden, dan moet die uitgeschreven.

Wie werkt het Kadaster bij?

Je zou denken dat het Kadaster zelf die bijwerking kan doen. Dat is niet het geval. Het Kadaster weet wel dat er iemand is overleden. Maar zij weten natuurlijk niet met zekerheid wie de erfgenamen zijn. Daarom doet het Kadaster dat aan de hand van een verklaring van erfrecht. Het doorgeven van de gegevens moet door een notaris gebeuren. De notaris schrijft de verklaring van erfrecht in bij het Kadaster.

Je kunt de opdracht tot inschrijven het beste en het goedkoopste direct afgeven bij het opstellen van de verklaring van erfrecht.

Kun je het achteraf repareren?

Kan dat inschrijven van de verklaring niet gewoon bij de verkoop geregeld worden? Ja dat kan, als je tenminste een goede verklaring van erfrecht hebt. De notaris van de koper moet die verklaring overnemen. Die beoordeelt de verklaring dan opnieuw. Notarissen zijn juristen en hebben de neiging om niet klakkeloos iets van een andere jurist over te nemen. Het kost je dus altijd tijd en geld, veel meer dan het nu direct te regelen.

Ben je in het bezit van een verklaring van erfrecht die niet is ingeschreven in het Kadaster? Wij kunnen dat nu direct voor je regelen. Ja, ook wij kijken hem eerst even na. Maar alleen in uitzonderingsgevallen moet er iets gewijzigd achteraf.

Hypotheek van de overledene

Het kan goed zijn dat er nog een hypotheek in het Kadaster staat. Een afgeloste hypotheek is niet weg uit het Kadaster. Dat moet een notaris doen. Het heet een royement van een hypotheek. Je kunt zelf in het Kadaster kijken of er nog een hypotheek staat ingeschreven op het adres.

De andere mogelijkheid is dat met het overlijden de hypotheek is afgelost. Veel mensen hebben een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan hun hypotheek. Overlijden zij, dan lost de verzekering het restant van de hypotheek af. Ook die afgeloste hypotheken moeten uitgeschreven.

Royementen van een hypotheek doen wij al jaren met honderden per maand. Je vult heel eenvoudig de gegevens in op onze zustersite www.royement.nl.

Voorbeeld

Vader is overleden. Vader en moeder hebben een eigen huis met nog een kleine hypotheek. In het Kadaster staan vader en moeder genoemd als eigenaar van de woning. Ook de hypotheek staat vermeld op die woning.

Na het overlijden is de woning van moeder. De kinderen hebben een vordering op moeder en zijn geen eigenaar van de woning. Je moet dit doorgeven door een verklaring van erfrecht in te schrijven in het Kadaster. Daardoor zal de woning uitsluitend op de naam van moeder komen te staan. Alleen zo kan zij ooit de woning verkopen. Of in het geval dat zij ook komt te overlijden, kunnen de kinderen dan verkopen.

De hypotheek is afgelost met een uitkering van de overlijdensverzekering. Dus ook die hypotheek moet nu geroyeerd. Dat is van belang omdat bij verkoop een woning vrij van hypotheken en andere lasten geleverd moet worden.