Waar haalt Vaarwel.nl alle kennis vandaan? - vaarwel.nl
Waar haalt Vaarwel.nl alle kennis vandaan?

Waar haalt Vaarwel.nl alle kennis vandaan?

Hoe komt vaarwel.nl aan die kennis?

Onze juristen zijn heel ervaren in zowel zoeken als schrijven. Wij gaan altijd helemaal terug tot de bron voor we iets beschrijven.

Goed zoeken

Wij verplaatsen ons eerst in de gebruiker. Natuurlijk zijn we begonnen met bestaande boekjes. Al snel leerden we dat die lang niet alle vragen beantwoorden. Bovendien waren de antwoorden vaak niet helemaal juist. Dus bedachten we nieuwe vragen, die beter aansluiten bij de huidige samenleving. Zo zijn er tweemiljoen mensen in Nederland die niet alleen de Nederlandse nationaliteit hebben. Waar moeten die het overlijden dan melden, naast dat ze het melden bij de gemeente?

kennis

Op alle vragen zoeken wij een antwoord. Liefst bij een onafhankelijke bron, zoals een wettekst. Dan schrijven we een begrijpelijk antwoord. Dat doen wij al jaren.

Antwoord

Het antwoord bevat altijd een uitleg van de situatie. Dan proberen we zo concreet mogelijk uit te leggen wat je moet doen. Uiteindelijk staat er zo mogelijk ook nog een bron, zoals een website of een wetsartikel. Wij brengen onze kennis bij voorkeur over in korte en heldere zinnen.

Nog andere vragen?

Heb je nog onderwerpen die wij niet hebben behandeld? Geef ze aan ons door. Er zijn onderwerpen die kunnen wij niet vanuit Nederland uitzoeken. Zoals hoe het zit met het erfrecht in Spanje bijvoorbeeld. Dan zouden de kosten van het uitzoeken te hoog worden ten opzichte van ons resultaat.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Geen categorie?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.