Wie betaalt de uitvaart? - vaarwel.nl
Wie betaalt de uitvaart?

Wie betaalt de uitvaart?

De uitvaartkosten betaal je uit de nalatenschap. Als er onvoldoende geld in de nalatenschap zit, betaalt de opdrachtgever de rest van de kosten. Meestal zijn dit de nabestaanden. De kosten voor de uitvaart zijn aftrekbaar, daar betaal je dus geen erfbelasting over.

Uitvaartkosten

Wanneer er iemand is overleden zullen de kosten van diens uitvaart moeten worden voldaan. In beginsel kan de uitvaart voldaan worden uit de boedel. Deze uitvaartkosten gaan voor de erfenis. De uitvaartkosten zijn dus aftrekbaar voor de erfbelasting. Hier betaal je geen belasting over.

betaalt

Het kan ook zijn dat er een uitvaartverzekering is die een deel betaalt van de uitvaartkosten. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, die uitkeert in geld of natura. Probeer dus te achterhalen of de overledene zo’n verzekering had.

De opdrachtgever betaalt meestal de uitvaartkosten en kan deze kosten later verhalen op de boedel. Bij een crematie is de opdrachtgever ook eigenaar van de urn. De erflater kan ook nog een uitvaartverzekering hebben afgesloten voor het overlijden. Ga dus op zoek naar uitvaartpolissen.

Niet genoeg geld voor de uitvaart

Maar wat nu als er niet genoeg geld in de boedel zit, of de verzekering dekt niet alle kosten? Wie betaalt de uitvaart dan? Als er niet genoeg geld in de boedel zit betaalt degene die de opdracht geeft voor de uitvaart. De uitvaartondernemer gaat een contract aan met de nabestaanden. Dus degene die de papieren tekent moet ook de kosten voldoen.

Stel je bent met verschillende nabestaanden. Dan moeten jullie samen de kosten van de uitvaart betalen. Zorg dat er vooraf dus duidelijk overeenstemming is over de opdracht en de te verwachte kosten. Hierover kan je achteraf conflicten krijgen. Kosten voor een uitvaart kunnen enorm oplopen, zeker als je bijzondere wensen van de overledene gaat vervullen.

Wie betaalt de uitvaart bij verwerping van de erfenis?

Hebben de nabestaanden ook geen geld? De nabestaanden kunnen eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand. Dat kan je aanvragen bij de gemeente. Bij de gemeente kan je navragen wat de voorwaarden zijn om aanspraak te kunnen maken op de bijzondere bijstand. Er kan ook een uitvaart op kosten van de gemeente plaatsvinden. Dat laatste gebeurt ook voor mensen die geen (bekende) nabestaanden hebben. De gemeente neemt dan ook de beslissingen over de soort uitvaart, begrafenis, crematie, religieus of niet, etc.

Hebben de erfgenamen verworpen, dan kan de gemeente ook de uitvaart regelen. De gemeente heeft op grond van de wet de mogelijkheid om de kosten van de uitvaart te verhalen op bloed- en aanverwanten van de overledene. Het verwerpen van de erfenis heeft dus geen effect op de wettelijke plicht als nabestaande om een uitvaart te regelen en te betalen.

Of de gemeente inderdaad de kosten zal gaan verhalen op de nabestaanden kan per gemeente verschillen.

Verplicht uitvaartwensen uit te voeren?

De overledene kan in een testament of codicil de uitvaartwensen hebben vastgelegd. Je bent niet verplicht om de uitvaart zo uit te voeren als de overledene heeft bedacht. Uitvaartwensen zijn dus geen verplichting. Zeker niet als er niet voldoende geld is om het op die manier te doen.

Grafrechten betalen uit de nalatenschap

Je kan de grafrechten vooruit betalen. Door het grafrecht te betalen uit de nalatenschap hoef je er namelijk geen erfbelasting over te betalen. Deze kosten worden van de erfenis afgetrokken. Zorg dat de kosten op de eerste factuur komen te staan. Je kan de grafrechten voor eeuwig afkopen, of voor een aantal jaren. Dit scheelt erfbelasting en je hoeft de komende jaren niet te betalen voor het grafrecht.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van alles direct na het overlijden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.