Eigenaar van de urn - vaarwel.nl
Eigenaar van de urn

Wie is de eigenaar van de urn met de as van jouw overleden familielid, naaste of van jezelf?

De opdrachtgever van de crematie is eigenaar. Tenzij de erflater voor het overlijden iets anders had geregeld. Zoals in een codicil, testament of ander document.

Opdrachtgever van crematie

De opdrachtgever van de crematie heeft recht op de urn. De Wet op de lijkbezorging bepaalt dat hij of zij dan ook mag beslissen over (de bestemming van) de urn.
Dus niet de echtgenoot, erfgenaam, bloedverwant of begrafenisexecuteur, tenzij hij of zij de crematie heeft geregeld. Dat is alleen anders als het duidelijk is dat de overledene uitdrukkelijk niet de opdrachtgever de eigenaar wilde maken. Dat is in ieder geval zo als de overledene een begrafenisexecuteur had aangesteld. De begrafenisexecuteur is iemand die de overledene heeft aangewezen om de begrafenis te regelen. Dit moet via een testament. De opdrachtgever betaalt in beginsel ook de uitvaart.

eigenaar

Erfrecht

Het is voor het erfrecht belangrijk om te bepalen wie recht heeft op de urn, omdat deze namelijk tot een erfenis kan behoren.

Uitvaartwensen vastleggen

Om onduidelijkheden en problemen over jouw stoffelijke restanten te voorkomen, is het verstandig om jouw uitvaartwensen vast te leggen in een document. Zoals in een codicil, (levens)testament of in een van de documenten die beschikbaar zijn via uitvaartverzekeringen.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van alles direct na het overlijden?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.