Afhandelen erfenis - vaarwel.nl

Afhandelen erfenis

Afhandelen erfenis

erfenis

Vaarwel.nl is de plaats om de nalatenschap af te handelen. Wij helpen jou bij alles dat er nu komt kijken. Hieronder lees je waar je aan moet denken bij het afhandelen van een erfenis.

Was er een testament?

Als de overledene een testament heeft nagelaten dan staan daar diens wensen in. Of er een testament is, dat moet je zeker weten. Misschien heb je een exemplaar gevonden van een testament. Wil je zeker zijn over de vraag of er een testament is en zo ja wat dan de laatste versie is? Dat kun je zelf uitzoeken via het online Centraal Testamenten Register CTR.

Als er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Dat houdt in dat de partner en kinderen erfgenaam zijn. Zijn die er niet? Dan zijn de ouders en broers en zussen erfgenaam. En zo verder.

Moeten we naar de notaris?

Nee, dat moet zeker niet. De erfgenamen zijn zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van een nalatenschap. Er is geen enkel toezicht, niet van een notaris, ook niet door de overheid. De enige die iets vindt van hoe jullie de erfenis afhandelen is mogelijk de fiscus, als jullie erfbelasting moeten betalen.

Het is dus ook niet zo dat de notaris een testament gaat openen. De notaris weet niet eens dat er een overlijden is. Er is geen systeem dat instanties op de hoogte brengt van een overlijden. Ook banken of pensioenmaatschappijen moet jij zelf informeren.

Hebben we een verklaring van erfrecht nodig?

Soms heb je een verklaring van erfrecht nodig. In het algemeen is in ongeveer 25% van alle erfenissen een dergelijke verklaring nodig. Je hebt de verklaring nodig als een bank erom vraagt. De banken hebben een richtlijn opgesteld wanneer ze de verklaring niet opvragen. Grofweg is dat bij erfenissen onder de € 100.000,- als je de partner bent en erfenissen onder de € 10.000 als je een kind bent.

Had de overledene onroerend goed? Dan heb je de verklaring van erfrecht altijd nodig. Die is namelijk nodig om het onroerend goed over te schrijven in het Kadaster. Het gaat dan van de overledene naar de erfgenaam.

In sommige gevallen kan een verklaring van executele ook voldoende zijn. Daarin staat wie de executeur is.

Alles opzeggen

Na een overlijden moeten alle lopende verplichtingen opgezegd, verzekeringen, abonnementen, huur, donaties, etc. Niets stopt vanzelf.

Is er een langstlevende dan moet je bij iedere verplichting je afvragen of je die wilt stoppen of over wilt zetten op de langstlevende. Een voorbeeld, de huur zal meestal doorlopen, maar het contract moet wel overgezet moeten worden. Het lidmaatschap van de voetbalvereniging zal meestal stoppen. Het abonnement op Plus Magazine wil je misschien juist weer voortzetten.

Geld terug! Als je iets vooruit hebt betaald kun je ook vragen om het ten onrechte betaalde deel terug te krijgen. De overeenkomst is namelijk van rechtswege ontbonden door het overlijden.

Een eigen woning

Had de overledene een woning? Die moet overgezet op de naam van de erfgenaam. Dat is ook het geval als dat de langstlevende is. Wil je namelijk de woning ooit verkopen, dan kan dat alleen door de daadwerkelijke eigenaar. Dat is de persoon die in het Kadaster staat als eigenaar. Als dat iemand is die overleden is dan kan die dus niet leveren. Daarom heb je een verklaring van erfrecht nodig. Die schrijft de notaris in bij het Kadaster. Dan komt de woning op naam van de erfgenamen te staan. Zij kunnen de woning dan verkopen.

Moeten we aangifte erfbelasting doen?

Erfbelasting kent verschillende tarieven en groepen van erfgenamen. Het komt er op neer dat een partner een zeer hoge vrijstelling heeft. Die hoeft dus meestal geen erfbelasting te betalen. Kinderen kennen een lagere vrijstelling. Is de overledene nog een verdere relatie dan betaal je bijna altijd erfbelasting.

Eén van de erfgenamen kan namens de andere erfgenamen aangifte erfbelasting doen. Dat hoeft dus niet allemaal apart. Als er een executeur is aangewezen, is de executeur verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting.

Verdelen erfenis

Om een erfenis te kunnen verdelen moet je eerst weten wat er in de nalatenschap zit. Je kijkt wat de bezittingen zijn, maar ook naar de schulden. Deze schulden moeten eerst afgelost worden. Hetgeen wat overblijft kun je verdelen tussen de erfgenamen. Hiervoor moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn.

Als dat allemaal in kaart is gebracht kun je de erfenis gaan verdelen.