Overlijden van ondernemer in VOF - vaarwel.nl
Overlijden van ondernemer in VOF

Overlijden van ondernemer in VOF

De overledene zat in een VOF, wat nu?

In de overeenkomst met de andere vennoot, het VOF contract staat een regeling voor overlijden. Je moet dus als erfgenaam je daaraan houden. Het komt meestal neer op uitbetaling van het deel van de overledene.

De positie van een vennoot in een VOF

Een vennootschap onder firma, een VOF, is geen rechtspersoon. De maten of vennoten zijn hier als persoon lid van. Het is een soort gestructureerde samenwerking. In de meeste gevallen hebben de vennoten een contract, het VOF contract. De samenwerking is persoonsgebonden en zal dus stoppen door het overlijden.

Overlijden melden

Je moet natuurlijk direct de andere vennoot het overlijden melden. Gelet op de aard van de samenwerking zullen dat collega’s zijn. Je doet dat dus voor de uitvaart.

De melding van het overlijden wordt door de gemeente doorgegeven aan de Belastingdienst. In dit geval geeft die het weer door aan de Kamer van Koophandel. Het handelsregister is ook direct gekoppeld aan het BRP dus die melding had ook via die weg binnen kunnen komen.

De Kamer van Koophandel zal de andere vennoot vragen wat er nu met de onderneming gaat gebeuren.

VOF

De acute zaken voor de vennoot

De overgebleven vennoot moet nu handelen. Om te beginnen natuurlijk moet er iets geregeld worden voor de lopende opdrachten. Wie gaat die uitvoeren? Hoe zit het met mogelijk al gestart werk? Zijn er aanbetalingen gedaan? Het hangt enorm van de aard van de VOF af hoe dit er in de praktijk uit zal zien. Sommigen vennoten vullen elkaar aan en kunnen elkaar dus niet vervangen. Soms moet er dus met spoed iemand ingehuurd om de werkzaamheden uit te voeren.

De positie van de vennoot

In het VOF contract staat wat nu de afspraken zijn. Om te beginnen moet er een balans komen op de datum van overlijden. Hierbij moet het aandeel van de overleden vennoot vastgesteld worden. Dat wil zeggen inclusief mogelijk nog lopende verplichtingen. Denk hierbij ook aan kosten die juist zijn veroorzaakt door het overlijden.

Dan zal er een regeling zijn hoe om te gaan met de waarde van het aandeel in die VOF. Hierbij doen we even alsof dat een positieve waarde is. Bij een negatieve waarde moeten de erfgenamen het tekort aanzuiveren.

De waarde moet je uitbetalen aan de erfgenamen. Jij hebt een aantal keuzes. Je kunt de zaak alleen voortzetten. Je kunt ook een nieuwe vennoot zoeken. Omdat de meeste vennoten niet zomaar het geld voor uitkoop beschikbaar hebben staat er in het contract een regeling. Hierdoor kun je dat aandeel in termijnen voldoen.

VOF zonder contract

Er zijn ook samenwerkingen, die lijken op een VOF, maar die geen contract hebben. Helaas is er geen wettelijke regeling die nu van toepassing is. Het is dan een kwestie van onderhandelen en hopen dat alle partijen zich redelijk opstellen. Je kunt het beste proberen aan te sluiten bij de situatie waarin er wel een contract was.

Erfenis aanvaarden is een risico

De vennootschap onder firma heeft geen afgescheiden vermogen. De vennoten zijn ieder aansprakelijk voor het totaal van de schulden in de VOF. De zakelijke bezittingen en schulden zijn dus onderdeel van de totale erfenis.

Mogelijk heb je zelf toegang tot de administratie van de VOF. Heb je dat niet, dan ben je afhankelijk van de andere vennoot. Die heeft mogelijk extra kosten door het overlijden.

De schulden kunnen ook bedragen zijn die je nog niet kunt overzien, zoals een nog te verrichten BTW aangifte over het lopende kwartaal. Dat wil zeggen dat je goed moet uitkijken of je de erfenis wel zuiver wilt aanvaarden. Meestal is een beneficiaire aanvaarding het meest verstandig. Dat laatste is praktisch onmogelijk als je getrouwd was met een maat in een VOF. Dat komt omdat getrouwden een gemeenschappelijk bezit hebben, tenzij er specifieke huwelijks voorwaarden zijn opgesteld.

Je hebt dus vermoedelijk niet veel keuze, alle bezittingen en schulden lopen al door elkaar heen. Ook na het overlijden vallen die dan bij de langstlevende.

Zelf regelen

Als je aan ziet komen dat je gaat overlijden kun je het vertrek uit de VOF het beste zelf regelen. Jij hebt het beste zicht op bezittingen en verplichtingen in de VOF. Je kunt dan zelf de onderhandelingen doen over het afscheid in de sfeer van jullie samenwerking.

Op zoek naar het perfecte overzicht voor het afhandelen van Onderneming?

Doorloop dan onze gratis vragenlijst. Ontdek stap voor stap wat er op je af komt, waar je moet aankloppen en wanneer.