Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht? - vaarwel.nl
Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

Wat is het verschil tussen een verklaring van executele en een verklaring van erfrecht?

In een verklaring van executele staat wie de executeur is en wat de bevoegdheden van de executeur zijn. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hier kan ook de executeursbenoeming in zijn verwerkt.

Verschillen verklaring van executele en verklaring van erfrecht

Een verklaring van executele is een stuk korter dan de verklaring van erfrecht. Daarin staat vermeld wie de executeur(s) is/zijn en wat de bevoegdheden zijn. Voor het opstellen van de verklaring van executele hoeft de notaris alleen het testament te beoordelen en de persoonsgegevens van de executeur controleren. Deze verklaring kan dus vrij snel worden opgesteld. De verklaring wordt aangevraagd door de executeur, nadat hij/zij de benoeming heeft aanvaard.

verschil

Een verklaring van erfrecht is wat uitgebreider. Daarin staat wie de erfgenamen zijn maar ook de executeur kan erin staan. De notaris heeft hier meer werk aan. Als er een testament is moet deze beoordeeld worden. Is er geen testament dan geldt de wettelijke verdeling. De notaris moet dan uitzoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn. Hiervoor is onder andere een onderzoek nodig in de registers van de burgerlijke stand. Er vind een erfgenamenonderzoek plaats. Daarnaast kan de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het Kadaster. Het onroerend goed van de erflater komt dan op naam van de erfgenamen te staan. De verklaring wordt aangevraagd door de erfgenamen.

Voorbeeld

Er is een gezin met 3 kinderen. Een van de ouders komt te overlijden. Die ouder had een testament opgesteld waarin de langstlevende partner tot executeur is benoemd. Vervolgens wil de langstlevende de bankzaken regelen. De bank vraagt dan om een verklaring van executele. De langstlevende vraagt deze verklaring bij de notaris. Met de verklaring van executele kan de partner de erfenis gaan afhandelen en toegang krijgen tot de bankrekeningen.

De verklaring van executele is eenvoudiger op te stellen en daarom ook sneller klaar dan een verklaring van erfrecht. Let wel op, als er onroerend goed in de erfenis zit is wel een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van executele is dan onvoldoende.